Helse- og oppvekstfag

Ønsker du å jobbe i et sosialt yrke hvor du viser omsorg for mennesker i ulike aldre og livs situasjoner?​

Helse –og oppvekstfag (HO) gir et godt grunnlag for deg som vil arbeide med mennesker i hele livsløpet, barn, ungdom, voksne, eldre og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

En del av opplæringen foregår i ulike bedrifter. Her får du erfaringer som kan være nyttige for ditt videre yrkesvalg, ut fra egne interesser og ferdigheter.

Vg1 Helse- og oppvekstfag med kulturfag

Helse-og oppvekstfag er et spennende utdanningsvalg, med mange muligheter.

Programfag:
• Helsefremmende arbeid
• Yrkesutøvelse
• Kommunikasjon og samhandling
• Yrkesfaglig fordypning (praksis)
• Kulturfag

I kulturfag møter du de estetiske fagområdene musikk, bevegelse, drama, tekst, kunst og håndverk og kulturlandskap. Elevene får innsikt i kulturelle verktøy til bruk i møte med barn, unge, eldre og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Fellesfag:
• Norsk
• Engelsk
• Kroppsøving
• Naturfag
• Matematikk

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger

Vi tilbyr disse programområdene

 • Andre år

  Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

  Ønsker og liker du å arbeide med barn- og unge?

  Da kan kanskje barne- og ungdomsarbeiderfaget være noe for deg.
  Aktuelle arbeidsplasser for en barne- og ungdomsarbeider kan være:
  - barnehage
  - SFO
  - barneskole, ungdomsskole eller videregående skole
  - fritidsklubber
  - andre institusjoner for barn og unge

   

  Fagene på Barne- og ungdomsarbeiderfag er

  -Helsefremmede arbeid
  -Yrkesutøvelse
  -Kommunikasjon og samhandling

  I tillegg til disse fagene vil du ha fellesfagene norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving

   

  Barne- ogungdomsarbeiderfaget på Inderøy videregående skole

  Vi vil legge stor vekt på at elevene får være sammen med barn og ungdom gjennom skoleåret. Vi vil samarbeide med barnehager i nærheten og skolene i Akset. Vi ønsker at elevene skal lage pedagogiske opplegg for både barnehagebarn, barneskolebarn og ungdommer.

  Etter å ha fullført VG2 barne- og ungdomsarbeiderfag kan du søke lærlingplass. Når du har arbeidet som lærling i to år, kan du melde deg opp til fagprøve. Hvis du ikke ønsker å være lærling kan du ta påbygg til generell studiekompetanse. Når man har generell studiekompetanse kan man søke høyskolen/universitet. 

  Fag og timefordeling

  Fellesfag: (12t/u)

  Norsk
  Engelsk
  Matematikk
  Naturfag
  Kroppsøving


  Programfag: (23 t/u) 

  Helsefremmende arbeid
  Kommunikasjon og samspill
  Yrkesutøving
  Kulturfag
  Prosjekt til fordypning (PTF)

   

  -Helsefremmende arbeid
  Inneholder emner som handler om helsa vår, hygiene, anatomi og fysisologi, ernæring med praktisk matstell og førstehjelp. Kort og godt det handler om oss selv som mennesker.

  -Kommunikasjon og samspill
  Emnene er: grunnlaget for god kommunikasjon, samhandling (utvikling) i menneskenes ulike livsfaser og kommunikasjon på arbeidsplassen. Faget åpner for arbeid med deg selv, hva du står for og hva som er viktige verdier og holdninger. Alt til stor nytte når en skal arbeide med mennesker.

  -Yrkesutøving
  Her blir det arbeidet med følgende emner: å legge grunnlaget for yrkesvalget, hvordan en jobber med forskjellige aldersgrupper og arbeidslivet, samfunnet rundt oss. Små ekskursjoner i nærmiljøet brukes som metode i deler av faget. Faget henger nært sammen med PTF (praksis).

  -Kulturfag (3t/u):
  Opplevelse, læring og mestring med kultur-, omsorg- og helse-vinkling er i fokus i de estetiske aktivitetene i kulturfag. Målene er knyttet til programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

  -Prosjekt til fordypning, PTF (6 t/u):
  Faget er organisert som praksisperioder i nærmiljøet. Du får selv velge mål fra læreplanen (Vg3), som du jobber med på arbeidsplassen. I tillegg får du delta i oppgaver som passer for deg som observatør eller aktiv arbeidstaker. Skolen har ansvar for deg, men samarbeider godt med veileder på arbeidsplassen. Her har du anledning til praktisk bruk av kulturfaget. For skolen vår er det mest aktuelt i barnehager, skoler og institusjoner for funksjonshemmede og eldre. Faget PTF gir deg mulighet til å prøve det som kanskje blir ditt yrkesvalg. 

  Vg2 Helsearbeiderfag

  Ønsker du å arbeide med eldre, unge eller barn med behov for tilrettelegging eller omsorg- ja, så kan dette være det rette for deg

  Aktuelle arbeidsplasser for en helsefagarbeider er:
  - Sykeheim
  - Hjemmesykepleien
  - Bolig for funksjonshemmede                       
  - Barneboliger
  - Institusjoner for ungdom   
  - Og mange flere arbeidsplasser….

  Også for deg som tenker å ta høyskole- for eksempel sykepleie etter videregående skole, så kan det være nyttig å ta helsearbeiderfag først.​

  Fagene vi har på VG2 Helsearbeiderfag er:
  - Helsefremmende arbeid
  - Kommunikasjon og samhandling
  - Yrkesutøvelse
  - YFF- praksis på ulike relevante arbeidsplasser
  - I tillegg så tilbyr vi kulturfag- noe det er kun vi på Inderøy som har. Her lærer dere om ulike aktiviteter og tilnærmingsmåter overfor ulike pasientgrupper med ulike utfordringer.

  I tillegg har dere på VG2
  -engelsk, norsk samfunnsfag og kroppsøving

  VG2 Helsearbeiderfag på Inderøy vgs. vil vektlegge:
  - Praksisnær undervisning i tett samarbeid med Inderøy kommune. Vi vil ha deler av undervisningen på Inderøyheimen
  - Gode og relevante praksisplasser ulike steder i kommunen
  - Fokus på velferdsteknologi.
  - Samarbeid med ulike instanser for å få en mest mulig variert opplæring.​​

  Fag og timefordeling

  Fellesfag: (12t/u)

  Norsk
  Engelsk
  Matematikk
  Naturfag
  Kroppsøving


  Programfag: (23 t/u) 

  Helsefremmende arbeid
  Kommunikasjon og samspill
  Yrkesutøving
  Kulturfag
  Prosjekt til fordypning (PTF)

   

  -Helsefremmende arbeid 
  Inneholder emner som handler om helsa vår, hygiene, anatomi og fysisologi, ernæring med praktisk matstell og førstehjelp. Kort og godt det handler om oss selv som mennesker.

  -Kommunikasjon og samspill
  Emnene er: grunnlaget for god kommunikasjon, samhandling (utvikling) i menneskenes ulike livsfaser og kommunikasjon på arbeidsplassen. Faget åpner for arbeid med deg selv, hva du står for og hva som er viktige verdier og holdninger. Alt til stor nytte når en skal arbeide med mennesker.

  -Yrkesutøving
  Her blir det arbeidet med følgende emner: å legge grunnlaget for yrkesvalget, hvordan en jobber med forskjellige aldersgrupper og arbeidslivet, samfunnet rundt oss. Små ekskursjoner i nærmiljøet brukes som metode i deler av faget. Faget henger nært sammen med PTF (praksis). 

  -Kulturfag (3t/u):
  Opplevelse, læring og mestring med kultur-, omsorg- og helse-vinkling er i fokus i de estetiske aktivitetene i kulturfag. Målene er knyttet til programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesutøvelse.

  -Prosjekt til fordypning, PTF (6 t/u):
  Faget er organisert som praksisperioder i nærmiljøet. Du får selv velge mål fra læreplanen (Vg3), som du jobber med på arbeidsplassen. I tillegg får du delta i oppgaver som passer for deg som observatør eller aktiv arbeidstaker. Skolen har ansvar for deg, men samarbeider godt med veileder på arbeidsplassen. Her har du anledning til praktisk bruk av kulturfaget. For skolen vår er det mest aktuelt i barnehager, skoler og institusjoner for funksjonshemmede og eldre. Faget PTF gir deg mulighet til å prøve det som kanskje blir ditt yrkesvalg. 

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no