Operasjon Dagsverk

Operasjon Dagsverk (OD) arrangeres årlig av norsk ungdom og organiseres i regi av Elevorganisasjonen (EO).
Skolen deltar ikke i årets Operasjon Dagsverk.

Sist oppdatert 29.10.2021