Koronaviruset

korona.png

Informasjon om hvordan Orkdal vgs forholder seg til Koronaviruset (covid 19). Her legges all relevant informasjon fra skolen ut fortløpende.

Trøndelag fylkeskommune har opprettet en bedredskapsside som oppdateres jevnlig, sjekk denne for oppdatert informasjon.

Trøndelag fylkeskommune beredskapsside

Her er informasjon som er blitt gitt våre elever og foresatte:

02.11.2020:
Kunnskapsdepartementet har nå avgjort at de midlertidige unntakene fra fraværsreglene videreføres ut skoleåret 2020-2021.

 Vedlagt er oppdatert informasjonsskriv om fravær i forbindelse med koronasituasjonen. I og med at reglene er videreført, medfører skrivet ingen realitetsendring fra tidligere.

 Følgende mindre presiseringer er gjort;

  • Oppdatert unntaksperioden til å gjelde ut skoleåret 2020-2021
  • Tydeliggjort anbefaling om koronatest for elever som er usikre på om de kan være smittet
  • På tross av de midlertidige unntakene ifbm fravær av helsegrunner, må lærerne fortsatt sørge for å ha vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter

 

 Her er informasjon som har blitt gitt til de ansatte ved skolen:

 Informasjon på flere språk

Håndvask og smittevern på flere språk

Informasjon om isolasjon og karantene norsk

Informasjon om isolasjon og karantene thai

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020 fransk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_ arabisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_ russisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_amharisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_engelsk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_persisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_POLSK

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_somali

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_spansk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_swahili

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_tyrkisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_vietnamesisk

Informasjon om isolasjon og karantene tigrinja

Informasjon til foreldre -flere språk (morsmal.no)

 Korona kort fortalt - flere språk (nrk.no)

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon (fhi.no)

Filmer om karantene og isolasjon ved koronavirus (youtube.com)