Koronaviruset

korona.png

Informasjon om hvordan Orkdal vgs forholder seg til Koronaviruset (covid 19). Her legges all relevant informasjon fra skolen ut fortløpende.

Trøndelag fylkeskommune har opprettet en bedredskapsside som oppdateres jevnlig, sjekk denne for oppdatert informasjon.

Trøndelag fylkeskommune beredskapsside

Her er informasjon som er blitt gitt våre elever og foresatte:

Tirsdag 25.8 kunngjorde Kunnskapsdepartementet at de midlertidige endringene knyttet til fraværsgrensa - som ble sendt på høring i forrige uke - har trådt i kraft med virkning fra inneværende uke.

 1) Det gis i en periode unntak fra kravet om legeerklæring for å få unntatt fravær av helsegrunner fra fraværsgrensa og føring på vitnemål.

  • Vedlagt er en revidert utgave av informasjonsskrivet til elever der den nye midlertidige endringen er tatt inn (se lenke under)
  • Ber om at elevene gjøres kjent med innholdet i skrivet
  • Informasjonsskrivet legges også ut på våre hjemmesider

 2) Det ble også vedtatt følgende midlertidige endringer knyttet til elever på PB4:

  • Elever som høsten 2020 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som våren 2020 ble utsatt på grunn av covid-19-utbruddet, kan få fraværet ansett som dokumentert etter reglene om fraværsgrensen i forskrift til opplæringslova § 3-9 og forskrift til friskolelova § 3-9. For at fraværet skal kunne anses som dokumentert, må fraværet være nødvendig for å gjennomføre prøven. Fraværet skal heller ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis etter reglene i forskrift til opplæringslova § 3-45 og forskrift til friskolelova § 3-44.

 Her er informasjon som har blitt gitt til de ansatte ved skolen:

 Informasjon på flere språk

Håndvask og smittevern på flere språk

Informasjon om isolasjon og karantene norsk

Informasjon om isolasjon og karantene thai

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020 fransk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_ arabisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_ russisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_amharisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_engelsk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_persisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_POLSK

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_somali

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_spansk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_swahili

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_tyrkisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_vietnamesisk

Informasjon om isolasjon og karantene tigrinja

Informasjon til foreldre -flere språk (morsmal.no)

 Korona kort fortalt - flere språk (nrk.no)

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon (fhi.no)

Filmer om karantene og isolasjon ved koronavirus (youtube.com)