Koronaviruset

korona.png

Informasjon om hvordan Orkdal vgs forholder seg til Covid 19. Her legges all relevant informasjon fra skolen ut fortløpende.

Trøndelag fylkeskommune har opprettet en bedredskapsside som oppdateres jevnlig, sjekk denne for oppdatert informasjon.
Trøndelag fylkeskommune beredskapsside

Her er informasjon som er blitt gitt våre elever og foresatte:

25.1.2021
Rektor mottok sent søndag kveld (24/1-2021) melding om at Trøndelag fylkeskommune vil følge anmodningen fra myndighetene om testing av alle personer som har vært på besøk/reise i de ti berørte østlandskommunene der den muterte utgaven av koronaviruset nå er påvist. Reisen skal ha skjedd innenfor de siste 10 dagene.

De berørte kommunene er;

 • Nedre Follo
 • Oslo
 • Enebakk
 • Ås
 • Vestby
 • Nesodden
 • Indre Østfold
 • Moss
 • Frogn
 • Våler

Dette gjelder også om man har hatt besøk fra disse kommunene de siste 10 dagene.

Rektor ber elever og ansatte dette gjelder om å teste seg snarest.
Er man nettopp kommet tilbake etter en slik reise, så må man også teste seg på dag sju etter ankomst.

Personer som har ankommet fra disse kommunene, eller har hatt besøk av personer fra de samme stedene bes også begrense sosiale kontakter til et minimum.

Negativt testresultat skal foreligge før man igjen kan møte fysisk på skolen.

15.1.2021

Fordeling av elever uke 3-4.

8.1.2021
Informasjon til elever og foresatte om smitteverntiltak ved rødt nivå

7.1.2021
Rektor har i kveld fått melding fra kommuneoverlegen i Orkland om at de 4 lærerne og 13 av elevene ved Orkdal vgs som ble satt i midlertidig karantene onsdag 6.januar 2021 nå er fritatt fra videre karantene.

6.1.2021
Det er avdekket smitte hos foresatt av en elev som var til stede på undervisning ved Orkdal vgs tirsdag 5.januar 2021. Kommuneoverlegen i Orkland har valgt å sette 14 elever og 4 lærere i midlertidig karantene fram til prøvesvar for eleven foreligger, dvs torsdag eller tidlig fredag.

De elevene og lærerne dette gjelder har fått melding, og vil få ny melding straks situasjonen er avklart.

All undervisning på Vg1 ST, ID, MD og HOSK vil torsdag 7.januar og fredag 8.januar foregå som hjemmeundervisning/Canvas, og rektor ber lærerne som har disse klassene om å forberede seg på dette.

Ovennevnte til orientering.

Er det spørsmål så ta kontakt med rektor Øyvind Togstad.

 4.1.2021:
Fordeling av elever 4- - 18. januar 2021. Her finner dere oversikten over hvordan elevene fordeles 

02.11.2020:
Kunnskapsdepartementet har nå avgjort at de midlertidige unntakene fra fraværsreglene videreføres ut skoleåret 2020-2021.

 Vedlagt er oppdatert informasjonsskriv om fravær i forbindelse med koronasituasjonen. I og med at reglene er videreført, medfører skrivet ingen realitetsendring fra tidligere.

 Følgende mindre presiseringer er gjort;

 • Oppdatert unntaksperioden til å gjelde ut skoleåret 2020-2021
 • Tydeliggjort anbefaling om koronatest for elever som er usikre på om de kan være smittet
 • På tross av de midlertidige unntakene ifbm fravær av helsegrunner, må lærerne fortsatt sørge for å ha vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter

 

 Her er informasjon som har blitt gitt til de ansatte ved skolen:

 Informasjon på flere språk

Håndvask og smittevern på flere språk

Informasjon om isolasjon og karantene norsk

Informasjon om isolasjon og karantene thai

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020 fransk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_ arabisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_ russisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_amharisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_engelsk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_persisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_POLSK

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_somali

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_spansk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_swahili

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_tyrkisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_vietnamesisk

Informasjon om isolasjon og karantene tigrinja

Informasjon til foreldre -flere språk (morsmal.no)

 Korona kort fortalt - flere språk (nrk.no)

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon (fhi.no)

Filmer om karantene og isolasjon ved koronavirus (youtube.com)