Koronaviruset

korona.png

Informasjon om hvordan Orkdal vgs forholder seg til Covid 19. Her legges all relevant informasjon fra skolen ut fortløpende.

Siste nytt:

10.6.2021
To privatistkandidater som avla eksamen ved Orkdal vgs hhv fredag 28/5 og fredag 4/6 har fått påvist smitte. Dette har ført til at noen andre privatister, eksamensvakter og kontorpersonell som avla eksamen den 4/6 allerede er satt i smittekarantene – med påfølgende ventekarantene for deres husstander.

Involverte som evt skal i karantene etter eksamensavviklingen den 28/5 blir kontaktet av Orkland kommune ila dagen (10/6).

25.5.2021
Det ble i kveld påvist et nytt smittetilfelle ved Orkdal vgs, en elev i 3STB har testet positivt. Eleven var allerede i smittekarantene.

Elevene i 3STB og de tre ansatte går dermed over fra å være i ventekarantene til å være i smittekarantene. Det betyr at de må teste to ganger negativt før de kan bli fritatt fra karantenen.

Elever fra andre grupper ved Orkdal vgs som er satt i ventekarantene på bakgrunn av samme smittetilfelle, går også over i smittekarantene med påfølgende testing. Varsling av disse utføres av Orkland kommune.

Ingen andre elever eller ansatte ved Orkdal vgs settes i ventekarantene pga dette smittetilfellet.

24.5.2021

En ny klasse (3STB) og tre ansatte ved Orkdal vgs er i ettermiddag satt i ventekarantene. Dette som følge av at en elev i denne klassen har vært i nærkontakt med koronasmittet person.

Eleven er blitt testet i dag, der svaret på hurtigtesten er negativt. Svar på PCR-testen kommer i morgen, og inntil da er elevene og de tre ansatte satt i ventekarantene.

23.5.2021
Ref tidligere meldinger der elever og ansatte i Voksenopplæringen ved Orkdal vgs først ble satt i ventekarantene, deretter i smittekarantene etter at en av elevene testet positivt for korona.

De ansatte og de fleste elevene ble testet fredag kveld (21/5) med negativt resultat.

Resterende elever ble testet lørdag formiddag (22/5). Det er blant de som ble testet lørdag det nå er påvist et nytt smittetilfelle.

Dette betyr at karantenen for hele gruppen blir utvidet. De som ble testet fredag 21/5 skal testes på nytt fredag 28/5, mens de som testet negativt lørdag 22/5 skal testes på nytt lørdag 29/5. Negativ test betyr at karantenen oppheves.

Ingen øvrige ansatte eller elever settes i ventekarantene som følge av ovennevnte.

21.5.2021 kl 18:30
Vi har i kveld fått bekreftet ett smittetilfelle ved Orkdal vgs.

De som tidligere i dag ble satt i ventekarantene er nå i smittekarantene.

Alle testes ila fredag kveld/lørdag formiddag, og går deretter i karantene. Ny test vil bli tatt onsdag 26/5 (eller torsdag 27/5 for de som tester seg lørdag 22/5), og karantenen oppheves hvis de to testene er negative

21.5.2021
Kommuneoverlegen i Orkland har i dag satt 22 elever og 4 ansatte i voksenopplæringa ved Orkdal vgs i ventekarantene. Dette på grunn av at en elev har vært i nærkontakt med en koronasmittet person. 

Orkdal vgs avventer videre håndtering inntil testresultat for eleven foreligger.

19.5.2021
Kommuneoverlegen i Orkland har i kveld satt 9 elever og 12 ansatte ved Orkdal vgs i ventekarantene etter at en ansatt ved skolen har vært i nærkontakt med en koronasmittet person.
I samråd med kommuneoverlegen avventer vi videre håndtering inntil testresultat på PCR-prøven for den ansatte er klart.

25.1.2021
Rektor mottok sent søndag kveld (24/1-2021) melding om at Trøndelag fylkeskommune vil følge anmodningen fra myndighetene om testing av alle personer som har vært på besøk/reise i de ti berørte østlandskommunene der den muterte utgaven av koronaviruset nå er påvist. Reisen skal ha skjedd innenfor de siste 10 dagene.

De berørte kommunene er;

 • Nedre Follo
 • Oslo
 • Enebakk
 • Ås
 • Vestby
 • Nesodden
 • Indre Østfold
 • Moss
 • Frogn
 • Våler

Dette gjelder også om man har hatt besøk fra disse kommunene de siste 10 dagene.

Rektor ber elever og ansatte dette gjelder om å teste seg snarest.
Er man nettopp kommet tilbake etter en slik reise, så må man også teste seg på dag sju etter ankomst.

Personer som har ankommet fra disse kommunene, eller har hatt besøk av personer fra de samme stedene bes også begrense sosiale kontakter til et minimum.

Negativt testresultat skal foreligge før man igjen kan møte fysisk på skolen.

15.1.2021

Fordeling av elever uke 3-4.

8.1.2021
Informasjon til elever og foresatte om smitteverntiltak ved rødt nivå

7.1.2021
Rektor har i kveld fått melding fra kommuneoverlegen i Orkland om at de 4 lærerne og 13 av elevene ved Orkdal vgs som ble satt i midlertidig karantene onsdag 6.januar 2021 nå er fritatt fra videre karantene.

6.1.2021
Det er avdekket smitte hos foresatt av en elev som var til stede på undervisning ved Orkdal vgs tirsdag 5.januar 2021. Kommuneoverlegen i Orkland har valgt å sette 14 elever og 4 lærere i midlertidig karantene fram til prøvesvar for eleven foreligger, dvs torsdag eller tidlig fredag.

De elevene og lærerne dette gjelder har fått melding, og vil få ny melding straks situasjonen er avklart.

All undervisning på Vg1 ST, ID, MD og HOSK vil torsdag 7.januar og fredag 8.januar foregå som hjemmeundervisning/Canvas, og rektor ber lærerne som har disse klassene om å forberede seg på dette.

Ovennevnte til orientering.

Er det spørsmål så ta kontakt med rektor Øyvind Togstad.

 4.1.2021:
Fordeling av elever 4- - 18. januar 2021. Her finner dere oversikten over hvordan elevene fordeles 

02.11.2020:
Kunnskapsdepartementet har nå avgjort at de midlertidige unntakene fra fraværsreglene videreføres ut skoleåret 2020-2021.

 Vedlagt er oppdatert informasjonsskriv om fravær i forbindelse med koronasituasjonen. I og med at reglene er videreført, medfører skrivet ingen realitetsendring fra tidligere.

 Følgende mindre presiseringer er gjort;

 • Oppdatert unntaksperioden til å gjelde ut skoleåret 2020-2021
 • Tydeliggjort anbefaling om koronatest for elever som er usikre på om de kan være smittet
 • På tross av de midlertidige unntakene ifbm fravær av helsegrunner, må lærerne fortsatt sørge for å ha vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter

 

 Her er informasjon som har blitt gitt til de ansatte ved skolen:

 Informasjon på flere språk

Håndvask og smittevern på flere språk

Informasjon om isolasjon og karantene norsk

Informasjon om isolasjon og karantene thai

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020 fransk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_ arabisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_ russisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_amharisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_engelsk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_persisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_POLSK

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_somali

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_spansk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_swahili

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_tyrkisk

Informasjon om isolasjon og karantene 1 5 2020_vietnamesisk

Informasjon om isolasjon og karantene tigrinja

Informasjon til foreldre -flere språk (morsmal.no)

 Korona kort fortalt - flere språk (nrk.no)

Informasjon om hjemmekarantene og isolasjon (fhi.no)

Filmer om karantene og isolasjon ved koronavirus (youtube.com)

Trøndelag fylkeskommune har opprettet en bedredskapsside som oppdateres jevnlig, sjekk denne for oppdatert informasjon.

Trøndelag fylkeskommune beredskapsside