Grønt nivå

Fra og med mandag 17.01.22 er vi over i grønt nivå. Det betyr at alle møter på skolen for en vanlig skolehverdag.

 

 

Nivåinndeling av smitteverntiltak for videregående skole

Tiltaksnivået i skoler skal igjen bestemmes lokalt. Regjeringen anbefaler grønt nivå for videregående skoler der smittesituasjonen tilsier det. Men kommunene blir nå pålagt å gjøre egne vurderinger av situasjonen lokalt, og sette tiltaksnivået deretter. Trafikklysmodellen beholdes, men regjeringen opphever det forskriftsfestede nasjonale gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul.

Endringer i regelverket om smittekarantene

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede oppheves torsdag 13. januar kl. 24. Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg. 

Inntil videre gjelder dagens karanteneregler for nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære den smittede.