Musikk og teaterensemble

Musikk og teaterensemble ved Selbu vgs

  • Her kan du kombinere yrkesfag og musikk og teaterensemble, eller studiespesialisering (både realfag eller samfunnsfaglig retning) og musikk, og teaterensemble.

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

  • musikkutøvelse, individuelt og i samspill
  • danseuttrykk, danseteknikker og koreografi
  • skuespillerteknikker, regi og teaterproduksjon
  • å videreutvikle dine kunstneriske ferdigheter

Læreplan i musikk: https://www.udir.no/lk20/mdd05-02
Læreplan i teaterensemble: https://www.udir.no/lk20/mdd06-02

Les mer på:

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no