Ungdata-undersøkelsen 2024

I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Trøndelag blant elever på videregående skole.

Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 12 (etter vinterferien). Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Les mer om dette i dette dokumentet (pdf):

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen.pdf

Sist oppdatert 26.06.2024