Skoleplass ved Selbu vgs.

selbu-vgs.jpg

Ønsker du skoleplass ved Selbu vgs etter at søknadsfristen har gått ut?

Ved ledig plass og tomme ventelister i VIGO, så kan vi avgjøre om vi kan ta inn en elev som ønsker å bytte skoleplass til oss. Vi må da vurdere om du er kvalifisert til å starte på det du ønsker.

Slik søker du:

Send en e-post til:

postmottak.selbuvgs@trondelagfylke.no

Send inn dokumenter: Karakterutskrifter og annen relevant dokumentasjon.

Begrunn søknaden: Inkluder en kort forklaring på hvorfor du ønsker å søke hos oss.

Søknader behandles individuelt basert på tilgjengelige plasser og din begrunnelse. Vi gir deg et svar så raskt som mulig.

 

Kontakt oss i sommer om inntak:

Telefon: 93 44 02 55 E-post: vegse@trondelagfylke.no

 

Vi ser frem til å motta din søknad!

 

Sist oppdatert 26.06.2024