Bygg- og anleggsteknikk

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om tekniske installasjoner
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • banemontør eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

 • Andre år

  Vg2 Byggteknikk

  Bygg- og anleggsteknikk

  Dette er utdanningsprogrammet for deg som liker å holde på med praktisk arbeid og kan tenke deg å bygge boliger, veier, flyplasser, vann- og avløpsanlegg, tunnelarbeid, rørlegging, teknisk tegning, malerarbeid eller jobbe som blikkenslager.

  Alle løpene innen dette utdanningsprogrammet fører fram til fagbrev eller svennebrev.

  Hovedområdene på Vg1 bygg- og anleggsteknikk vil være produksjon, tegning (beskrivelse og måltaking), samt bransjelære. Dette vil danne det faglige grunnlaget for utdanning i et av de mange fagene som utdanningsprogrammet består av.

  Den praktiske opplæringa vil foregå ute på en byggplass i form av et oppdrag som gruppen har fått. Det kan være restaureringsarbeid, bygging av garasje eller andre relevante byggtekniske oppdrag. Samarbeid med det lokale næringsliv innen bygg og anlegg vil være et viktig bidrag i opplæringa.

  Selbu videregående skole tilbyr Vg2 byggteknikk fra skoleåret 2016/2017. Dette programområdet vil danne grunnlaget for å søke læreplass innenfor betong-, murer-, stillasbygger- eller tømrerfaget.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no