Personskade

TILTAKSKORT VED ALVORLIG SKADE/SYKDOM

FØRSTE ANSATTE HOS DEN RAMMEDE SKAL:

  1. FÅ OVERSIKT OVER SITUASJONEN
  2. KONTAKT LEGE/AMK (RING 113) ELLER SØRG FOR AT ANDRE GJØR DET. SETT TELEFONEN PÅ HØYTTALER VED KONTAKT MED AMK.
  3. TA LEDELSEN (TILKALL ANDRE ANSATTE/HELSESYKEPLEIER, SIKRE ULYKKESSTEDET, SKJERM DEN SKADEDE MM).
  4. GI FØRSTEHJELP TIL HELSEPERSONELL KOMMER.
  5. VARSLE SKOLENS LEDELSE VIA SENTRALBORDET TLF. 74 17 59 00 ELLER DIREKTE TIL NÆRMESTE LEDER.
Sist oppdatert 21.02.2023