Om skolen

Selbu vgs.png

Selbu videregående skole er en av de minste videregående skolene i Trøndelag med ca. 115 elever og 38 ansatte, i tillegg er Selbu Voksenopplæring her med ca. 15 elever. Vi er en kombinert videregående skole med et mangfold blant elever og ansatte. Som en av få skoler i landet tilbyr vi idrettsfag som et mulig løp for alle elever.

Vår visjon

Vi skaper historie ved å være nær og lærende, med verdiene: Åpen, nysgjerrig, modig, ansvarlig, tydelig. Hos oss vil du få muligheten til en personlig utvikling i en kollektivt orientert skole. Våre fokusområder er vurdering for læring, klasseledelse og relasjonsbygging.

Beliggenhet

Skolen ligger vakkert til ovenfor sentrum av Selbu i et område med både barneskole, ungdomsskole og idrettshall. Våre elever kommer stort sett fra Tydal og Selbu kommuner. Pendleravstand til Stjørdal er 40 minutter og til Trondheim tar det en liten time.

Skolens historie

I 1975 starta det opp vanlig videregående opplæring i Selbu, men i 100 år før dette har det vært skoletilbud av ulike slag ut over grunnskolenivå i bygda.

Gjennom et samarbeid med to videregående skoler startet Selbu vgs sin historie i 1975. Samarbeidet resulterte i filialklasser ved kommunens ungdomsskole. Senere kom også naturbruk til, og den flyttbare landbruksskolen.

I 1990 ble skolen skilt ut som egen enhet med programområdene allmennfag, naturbruk, mekaniske fag, og helse- og sosialfag. Skolen tilbød etter hvert kombinerte grunnkurs. Det vil si 2-årige grunnkurs i mekaniske fag og handelsskole, som kunne avsluttes med et tredje år for å få studiekompetanse. Skolen har en tradisjon for å opprette programområder som det er behov for i distriktet. 

I samarbeid med dalførets ressurssenter tilbød skolen fagutdanninger for voksne som allerede var i arbeidslivet og ønsket fagbrev. Skolen ble bygget etappevis 1988, 2003 og bygget, slik som det fremstår i dag, stod ferdig i 2009.

Skolens rektorer

Geir Vikan fra 1990 til 1998.
Ivar Fossan fra 1994 til 1995.
Torstein Maurstad fra 1995 til 1996.
Arnstein Trøite fra 1998 til 2014.
Anna Rapp fra 2014 til 2016.
Svein Ove Dyrdal fra 2016 til 2022.
Hilde Andreassen fra 2022.

Sist oppdatert 14.12.2022