Helse- og oppvekstfag

Vg1 helse- og oppvekstfag skal bidra til at samfunnet har tilstrekkelig kompetanse i helse- og oppvekstsektoren. Programfagene skal bidra til at aktiviteter som fremmer mestring, utvikling og helse, blir tatt i bruk i yrkesutøvelsen. Programfagene skal videre bidra til å utvikle praktiske ferdigheter, evne og vilje til kontinuerlig kvalitetsforbedring og bevissthet om profesjonelt arbeid og service. Programfagene skal gi grunnlag for helsefremmende arbeid med mennesker i ulike livssituasjoner i et samfunn i endring.

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du blir

 • omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger

Vi tilbyr disse programområdene

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no