Skolerute

Skolerute for elevene ved Selbu videregående skole 2018-2019

Uke

Antall dager

Elevenes fridager m.m.

33

0 dager

Planleggingsdager onsdag 15., torsdag 16. og fredag 17.august

34

5 dager

Første skoledag mandag 20.august

35

5 dager

 

36

5 dager

 

37

5 dager

 

38

5 dager

 

39

5 dager

 

40

5 dager

 

41

0 dager

Fri mandag 8.-fredag 12. oktober. Høstferie

42

5 dager

 

43

5 dager

 

44

5 dager

 

45

5 dager

 

46

5 dager

 

47

5 dager

 

48

4 dager

Fri fredag 30. november, planleggingsdag

49

5 dager

 

50

5 dager

 

51

5 dager

Siste skoledag før jul: Fredag 21. desember

52

0 dager

 

                        84 dager

2019

Uke

Antall dager

Elevenes fridager

1

3 dager

Første skoledag: Onsdag 2. januar

2

5 dager

 

3

5 dager

 

4

5 dager

 

5

5 dager

 

6

5 dager

 

7

5 dager

 

8

0 dager

Fri mandag 18. - fredag 22. februar. Vinterferie

9

5 dager

 

10

5 dager

 

11

5 dager

 

12

5 dager

 

13

5 dager

 

14

5 dager

 

15

5 dager

 

16

0 dager

Fri mandag 15. april-fredag 19. april: Påskeferie

17

3 dager

Fri mandag 22. april: 2. påskedag

Fri tirsdag 23. april, planleggingsdag

18

4 dager

Fri onsdag 1. mai

19

5 dager

 

20

4 dager

Fri fredag 17. mai: Grunnlovsdag

21

5 dager

 

22

3 dager

Fri torsdag 30. mai (Kristi Himmelfartsdag) og  fredag 31. mai

23

5 dager

 

24

4 dager

Fri mandag 10. juni: 2. pinsedag

25

4 dager

Siste skoledag før sommerferien: Fredag 21. juni

26

0 dager

Planleggingsdag mandag 24.juni legges til 2 kvelder i uke 25

                        106 dager

Totalt 190 dager

 

Her finner du skoleruta for skoleåret 2019-2020

Sist oppdatert 04.02.2019