Rådgivertjenesten

Rådgiver

Skolens rådgiver arbeider med to hovedområder på skolen; karriereveiledning og sosialpedagogisk arbeid. 

Karriereveiledning
Rådgiver tilbyr individuell veiledning eller gruppeveiledning når det gjelder videre yrkes- og utdanningsvalg. Karriereveiledninga foregår i et helhetlig samarbeid med elev og kontaktlærere og faglærere. Rådgiver gir informasjon om valg av programfag, søknadsfrister og søknadsprosedyrer og er behjelpelig med søknad til videre utdanning.  

Sosialpedagogisk arbeid
Rådgiver har også ansvar for å bistå elevene i alle spørsmål som har med skolesituasjonen deres å gjøre, som for eksempel motivasjon, trivsel, mobbing, personlige tanker og psykisk helse. Rådgiver kan være en samtalepartner eller formidle kontakt med andre som kan hjelpe eleven i en vanskelig situasjon. 

Kari Johanne Finnland er skolens rådgiver. Hun kan nås på mail eller tlf nr 74 17 76 83.

Spesialpedagogisk rådgiver

Skolens spes.ped.rådgiver har ansvar for elever med behov for særskilt tilrettelegging. Spes.ped.rådgiver skal koordinere og organisere opplæringen for disse elevene og være en kontaktperson og samtalepartner sammen med kontaktlærer. En viktig arbeidsoppgave er å ha et nært samarbeid med foreldre, PPT og andre samarbeidspartnere.
Spes.ped.rådgiver gir informasjon om valg av programfag og søknadsprosedyrer.

Anne Rønsberg og Kari Johanne Finnland er skolens spes.ped.rådgivere.

Anne kan du nå på mail eller på  tlf nr 74 17 76 64.
Kari Johanne kan du nå på mail eller tlf nr 74 17 76 83.

 

Sist oppdatert 30.05.2018