Driftsavdeling

Kontor - ekspedisjon

Skolens kontor er åpent for besøkende alle skoledager kl 08.00-15.45. Kontoret er delvis åpent i sommerferien.

Kontoret kan hjelpe deg med en rekke praktiske spørsmål. Det er også skolens knutepunkt hvor det formidles bl.a. beskjeder, post til elevene, kontakt mellom elev-lærer osv. Alt av spørsmål som måtte dukke opp i løpet av skolehverdagen, forsøkes besvart etter beste evne.

Vi kan besvare spørsmål om bl.a.: 

 • lånekassen
 • skolebevis
 • skademeldinger
 • timeplaner/vikarer
 • om hvor alle er til enhver tid
 • utskriving av gamle og nye vitnemål/dokumentasjon
 • økonomiarbeid, inn- og utbetalinger mm.
 • ajourhold elever/lærere (permisjoner, sykefravær)

De to ansatte på kontoret er: (kontorleder) og .

IKT

IKT-avdelingen har ansvaret for vedlikehold og drift av skolens datautstyr. Avdelingen driver også brukerstøtte overfor elever og ansatte.

Avdelingen styres av - IKT-Konsulent.

Vaktmester

Skolens vaktmester og supermann har ansvaret for

 • drift og vedlikehold av bygninger, teknisk utstyr og uteområde
 • utlån av rom og nøkler
 • utlån av busser og tilhengere

Vaktmester skal varsles dersom inventar og utstyr blir ødelagt.

Renhold

Renholdsavdelingen starter før vi andre har trykket snoozeknappen første gang, og sørger for godt innemiljø på skolen - våre viktigste ansatte!

Her jobber og .

Kantine

Kantina selger baguetter, wraps, vafler, rundstykker, juice, frukt, melkeprodukter, kaffe og te. Den har åpningstider mellom 10.00-10.30 og 12.00-12.30.

Kantina driftes av

Sist oppdatert 14.12.2022