Oppfølgingstjeneste

Oppfølgingstjenesten (OT) skal følge opp og veilede de ungdommene som har rett til videregående opplæring, men som ikke er i opplæring akkurat nå. Det kan være ungdommer som ikke har søkt, avbryter opplæring, ikke er i varig arbeid eller har tapt rett pga bortvisning eller oppsigelse av lærekontrakt.  

Alle blir registrert, men det er frivillig å ta imot oppfølging.  

Formålet med Oppfølgingstjenesten er at alle skal få tilbud om opplæring og arbeid. Tilbudene skal først og fremst føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller delkompetanse innenfor videregående opplæring.

Anne Rønsberg er skolens OT-veileder. 

Anne kan du nå på  eller på  tlf nr 924 27 088.

Sist oppdatert 21.11.2022