Pedagogisk Psykologisk tjeneste

Sør-Trøndelag Fylkeskommune har en egen Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) for videregående opplæring. Tjenesten skal blant annet yte hjelp til elever og lærlinger med faglige og personlige vansker.

PPT`s kontaktperson ved Selbu videregående skole er Marit Løtveit-Pedersen.

.
Hun kan kontaktes direkte eller via skolens personale.

Sist oppdatert 29.09.2021