Pedagogisk Psykologisk tjeneste

Trøndelag fylkeskommune har en egen Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT) for videregående opplæring. Tjenesten skal blant annet yte hjelp til elever og lærlinger med faglige og personlige vansker. PP-tjenesten i Trøndelag fylkeskommune.

PPT's kontaktperson ved Selbu videregående skole er .  917 83 328

Sist oppdatert 11.01.2023