Mobbing

 

TILTAKSKORT KRENKELSER/MOBBING § 9A

  1. FØLG MED OG TA MISTANKER/MELDINGER OM KRENKELSER PÅ ALVOR.
  2. GRIP INN
  3. FÅ OVERSIKT OVER SITUASJONEN (NAVN OG HENDELSER).
  4. VARSLE ELEVENS AVDELINGSLEDER, EVENTUELT LEDER FOR ELEVTJENESTEN, VED MISTANKE OM ELLER KJENNSKAP TIL AT EN ELEV IKKE HAR ET TRYGT OG GODT SKOLEMILJØ.
Sist oppdatert 21.02.2023