Nye Coronatiltak!

Korona3.JPG

Nytt nivå fra 20. januar

Tiltaksnivået endres nå fra rødt til gult nivå fra og med torsdag 21.januar. Det betyr at alle elever ved Selbu videregående skole skal ha undervisning på skolen hver dag.

Vi minner om tiltakene innen gult nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 1. God hygiene og forsterket renhold
 1. Kontaktreduserende tiltak:
  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser kan ha undervisning sammen
  Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde en meters avstand i alle situasjoner
  Unngå trengsel og store samlinger.

Hva som gjelder for de enkelte klasser/grupper:
Alle STU-klasser: Bruker sine vanlige klasserom. Bruker inngang mot ungdomsskolen samt toaletter i gang ved inngang til elevtjenesten.
Vg3 PÅB: Bruker sine vanlige klasserom. Bruker inngang ved elevtjenesten og toaletter i gang ved inngang til elevtjenesten.
Vg1 BAT og Vg2 BA: Bruker sine vanlige klasserom. Bruker inngang ved port inn til byggfaghall, og toaletter/garderober i 2.etg opp trappa.
Vg1 og Vg2 EL: Bruker sine vanlige klasserom. Bruker inngang ved port inn til avdelingen, klasserom i tilknytning til verksted samt toalett i gang.
Vg1 HO: Bruker sine vanlige klasserom. Bruker inngang ved elevtjenesten og benytter toalett (rom 171) i gang utenfor klasserom 165.
Vg2 BU/HE: Bruker sine respektive klasserom. Bruker inngang ved trapp opp til klasserommene 243 og 245. Skal benytte toaletter utenfor klasserommene.

Vi følger ordinær timeplan og alle klasser/grupper bruker de klasserom som ble brukt før jul i de enkelte fag/timer.

Kantina vil være åpen for kjøp av mat drikke, men det vil ikke være anledning til å sitte i kantina/biblioteket.

NB! Alle må forholde seg til skilting på dører og avstenginger i korridorer