Endringer i busstider!

AtB har gitt beskjed om endringer i noen skolebussruter fra 22. November på grunn av at bussene har kommet sent fram:

Rute 5301 Dambekken-Selbustrand-Selbu/Selbu Selbustrand Dambekken

Avgang Dambekken TIDLIGERE oppstart: Tur 1: 07.30  Tur 3: 08:35

Avgang Bell/SUS TIDLIGERE oppstart:      Tur 2 08:02

Dambekken - Selbustrand - Selbu.pdf

Rute 5301 Selbu Flønes Alset

Avgang Bell/SUS SEINERE oppstart:         Tur 5 14:29

 Alset - Flønes - Selbu.pdf

Rute 5305 Lerdalen Selbu/Selbu Lerdalen

Avgang Lerdalen TIDLIGERE oppstart:    Tur 2 07:45

Avgang Bell/SUS SEINERE oppstart:       Tur 1 14:29

Lerdalen - Selbu.pdf