Ungdata

ungdata.jpg

I 2021 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Selbu kommune blant elever i videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av ukene 9-12.

Formål med undersøkelsen

  • Gi ungdommer som går på videregående skole i kommunen mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.
    •     Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.
    •     Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning. 

Hva er ungdata?

  • Lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner.
  • Siden 2010 har over 660 000 ungdommer i nesten alle landets kommuner deltatt i Ungdata.
  • Gir et godt innblikk i hvordan det er å være ung i Norge i dag.
     

Å delta er frivillig, men vi håper at så mange som mulig deltar slik at vi får et godt bilde av hvordan det er å være ung i Selbu.

I denne lenken finner dere viktig informasjon til elever og foresatte:
Ungdata i Selbu kommune.