Velkommen til nytt skoleår høsten 2021

Velkommen til nytt skoleår ved Selbu videregående skole 2021-22. Nytt skoleår starter mandag 16. august.

Velkomstbrev elever høsten 2021

Informasjon om elev-PC

Aktivering av konto
Før du begynner som elev i fylket, mottar du en sms med brukernavn og aktiveringskode. Brukerkontoen må aktiveres før du får tilgang til andre tjenester. I forbindelse med aktivering av konto, må du opprette et nytt passord samt godta at du har lest og forstått IKT-reglementet i Trøndelag. Aktivering av brukerkonto skjer via 

https://bruker.trondelagfylke.no

På dette nettstedet kan du også senere bytte passordet ditt.

Inntak
Inntaket er felles for alle skoler i fylkeskommunen i to runder (1. inntak og 2. inntak). Det er kun etter 2. inntak er ferdig at skolene kan svare på ting rundt inntak, dvs. fra og med mandag 9. august. 

Nye parkerings- og trafikkforhold gjeldende fra skolestart – se pdf-filene

Skiltplan for hele Bellområdet 
Skiltplan for av- og påstigningssone 
Skiltplan for kjøring etter Bellveien