Elevundersøkelsen 2021

gauldalvgs-forsiden.jpg

Skolen skal gjennomføre en elevundersøkelse i løpet av perioden uke 43 - 45.

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Formålet med Elevundersøkelsen er å kartlegge hvordan elever har det på skolen og hva elevene mener om læringen på skolen. Resultatene fra undersøkelsen brukes til å analysere og utvikle elevens læringsmiljø. Undersøkelsen skal gjennomføres mellom mandag 25. Oktober og fredag 12. November.

Personvern

Elevene som svarer på undersøkelsen trenger ikke å oppgi navn og det er tatt forhåndsregler for å ivareta personvernet under behandlingen av grunnlagsdata fra Elevundersøkelsen. Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig for opplysningene som behandles i Elevundersøkelsen.

Trykk her for å ta elevundersøkelsen.

Trykk her for å laste ned dokument med informasjon for foreldre og foresatte.

Trykk her for å laste ned dokument med informasjon for elever.

Sist oppdatert 09.11.2021