BYF VG2 Anleggsmaskinførerfaget

Hva er BYF – bedriftsnært yrkesfag? 
Bedriftsnært yrkesfag, BYF, er et yrkesfaglig utdanningsløp for utvalgte programområder ved bestemte skoler.  Opplæringen organiseres på en annen måte enn ordinært løp med 2 år i skole og 2 år i bedrift. BYF tilbys i lærefag som har et svært begrenset omfang til at det kan opprettes egne Vg2-klasser ved skolen. BYF er også tilgjengelig for voksne søkere.  

Hvordan gjennomføres BYF?
BYF er en alternativ måte å organisere opplæringa i skole på, og følger gjeldende lov og forskrift. Gjennom BYF-modellen vil store deler av opplæringa foregå som lærling i en bedrift. Bedriften sørger for at du får opplæring i bl.a. praktiske ferdighet i et konkret lærefag. Opplæringen i bedrift skal også legge til rette for teoriopplæring frem mot sentralgitt eksamen etter beskrivelsene i vurderingskapitlet i læreplanen, Vg3/opplæring i bedrift. I tillegg skal det avlegges fag-/ svenneprøve.  

Fellesfagene (norsk og samfunnsfag) vil skolen ha ansvar for. Kroppsøving og yrkesfaglig fordypning utgår.  BYF følger gjeldende lov og forskrift. Opplæring i fellesfag blir organisert ved Guri Kunna VGS. Du kan også gå opp til eksamen i fellesfag som privatist eller ta fag på nettskolen i Trøndelag. BYF som starter på Vg2 betyr at du går 1. året (Vg1) i skole og deretter har du tre års læretid i bedrift, med to års opplæring og ett års verdiskapning, totalt fire år.  Fullført og bestått videregående opplæring som du har fra før, får du godskrevet etter retningslinjene i forskrift til opplæringsloven. Som lærling eller lærekandidat følger du de samme lover og tariffavtaler som andre arbeidstakere i bedriften.

Hvordan søkes det til BYF? 
BYF-tilbudene er søkbare på www.vigo.no for søkere med ungdomsrett og voksenrett. Nærskoleprinsippet gjelder ikke.  I tillegg er det intervju med representanter fra bedrift/ opplæringskontor og skole. Det er bedriften som til slutt avgjør hvem som skal få tilbud om plass. Lærekontrakten utgjør avtalen mellom lærling og bedrift/opplæringskontor. 

Som anleggsmaskinfører kjører du maskiner som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvler og traktorgraver.

Anleggsmaskinfører er et ansvarsfullt yrke. Bruk av store og kraftige anleggsmaskiner krever konsentrasjon, god planlegging og kunnskap om underlaget det skal kjøres på eller graves i. 

Også bruk av GPS-, og 3D-systemer i maskinene må anleggsmaskinføreren beherske.

Anleggsmaskiner kan skade natur og miljø, og derfor er det viktig at anleggsmaskinføreren vet hvordan man kjører maskinene best mulig for å unngå skade på omgivelsene.

Vanlige arbeidsoppgaver for en anleggsmaskinfører:

  • ulike arbeidsoppgaver med forskjellige maskintyper som gravemaskin, hjullaster, anleggsdumper, doser, veihøvel og traktorgraver/gravelaster med tilhørende spesialutstyr
  • utføre enklere stikkings- og oppmålingsarbeider 
  • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
  • enklere vedlikehold på de ulike maskintypene
  • variert anleggsarbeid med ulike typer løfte-, komprimerings- og boreutstyr

Anleggsmaskinføreren samarbeider gjerne tett med andre yrkesgrupper på en bygge- og anleggsplass, deriblant vei- og anleggsarbeiderefjell- og bergverksarbeidereanleggsgartnereasfaltørerbetongfagarbeidere

Som anleggsmaskinfører arbeider du ofte tett med andre på små eller store anlegg. Du jobber også en del alene. Derfor er det viktig både å kunne samarbeide med andre og å kunne jobbe selvstendig og ta egne avgjørelser.

Du bør også ha teknisk interesse og innsikt, samt evnen til å jobbe planmessig og effektivt.

 

Søk på programmet her

(Kilde: www.utdanning.no )

Sist oppdatert 06.03.2024