Vg3 Maritim elektriker

Som maritim elektriker er du fagspesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter på skip.

En maritim elektriker, også kalt skipselektriker jobber innen maritime anlegg, som arbeider på skip, plattform eller i annen skipsrelatert industri. Som maritim elektriker er du fagarbeider, og skipets fagspesialist på elektriske anlegg, komponenter og instrumenter.

Vanlige arbeidsoppgaver for en maritim elektriker:

  • arbeide i henhold til skipets vedlikeholdssystem og rutiner 
  • forebyggende vedlikehold og kontrollere tilstanden til alt elektrisk og elektronisk utstyr om bord
  • feilsøke og utbedre utstyr og anlegg
  • daglig drift av det elektriske anlegget
  • holde orden, renhold og rydding
  • observere og rapportere avvik
  • følge gitte rutiner og prosedyrer
  • sikkerhet og beredskap

Som maritim elektriker må du ha gode kunnskaper om sikkerhet i forbindelse med elektriske installasjoner. Du må også ha godkjent helseerklæring, utstedt av autorisert sjømannslege, da det stilles strenge krav til syn og hørsel.

Som maritim elektriker er det viktig at du har vilje og utholdenhet til å løse faglige utfordringer. Du må kunne jobbe planmessig, selvstendig og nøyaktig. Du må også være ansvarsbevisst, siden du må følge strenge sikkerhetskrav.

Det forventes også at du er miljøbevisst, og bidrar til at maritim næring når sine klimamål. Du bør ha gode samarbeidsevner, da en ofte må kommunisere med andre fagpersoner om bord og få støtte fra leverandør og produsenter. Det er også bra å være tilpasningsdyktig og løsningsorientert. Disse egenskapene kan også tilegnes i løpet av utdanningen på skole og læretid om bord. 

Søk på programmet her

(Kilde: www.utdanning.no ) 

Sist oppdatert 06.03.2024