Ledelse i sjøbasert akvakultur

dra_nota_1_1.png

Søknadsfrist 20. april på samordnaopptak.no

Studiet blir tilbudt ved Guri Kunna vgs i tillegg til Rørvik gjennom et samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Ledelse i sjøbasert akvakultur kvalifiserer kandidatene til å lede personell og arbeidsoperasjoner på akvakulturanlegg på land og i kystnære farvann. Kunnskap og kompetanse om tema som ledelse, driftsplanlegging, fôringsoptimalisering, fiskevelferd, bærekraftig drift samt sertifiseringsstandarder og dokumentasjonskrav er sentralt.

Etter avsluttet studie skal studentene ha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som gjør dem i stand til å lede arbeidet i en akvakultur bedrift på en sikker måte og i henhold til lover, regelverk og anerkjente prinsipper.

Kandidatene får en fremtidsrettet, oppdatert og direkte yrkesrettet utdanning som gjør dem attraktive for ulike typer produksjonsbedrifter innen akvakulturnæringen. 

Om studiet

Studiet er nettbasert med fysiske og digitale samlinger hvor 1 år tas over 2 år med til sammen 10 samlinger. Studiet er planlagt at det skal kunne kombineres med jobb.

Et grep for å lette praktisk gjennomføring for den enkelte blir at alle samlingene planlegges med at de skal kjøres på to steder til ulik tid; Hitra/Frøya og Rørvik.

Det skal være slik at hvis en student ikke har mulighet til å møte ved det ene studiestedet kan møte ved det andre uka før eller etter. Sammen med næringa vil det forsøkes å legges en plan for samlinger mest mulig utenfor tider md mange operasjoner på sjøen. 

Emner

  • Ledelse.
  • Kvalitetssystemer.
  • Biologi.
  • Produksjonsplanlegging.

Opptakskrav

Informasjon

For å søke

  • Velg samordnaopptak.no.
  • Velg studieoversikten FAGSKOLE
  • Velg Ledelse i havbruksoperasjoner med studiested Rørvik (uavhengig av om du ønsker studiested Rørvik eller Hitra/Frøya).
Sist oppdatert 08.03.2022