Ledelse i havbruksoperasjoner

servicebåt.png

Søknadsfrist 20. april på samordnaopptak.no

Studiet blir tilbudt ved Guri Kunna vgs i tillegg til Rørvik gjennom et samarbeid med Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Fagskoleutdanninga ledelse i havbruksoperasjoner skal utdanne personell på ledernivå til sjøbasert servicenæring. Utdanninga skal bidra til økt formalkvalifikasjon der ledelse, sikkerhet og fiskevelferd er sentrale områder i opplæringa. 

Om studiet

Studiet er nettbasert med samlinger hvor 1 år tas over 2 år. Fysiske og digitale samlinger på til sammen 240 timer. 5 samlinger a 3 dager pr år. Studiet er planlagt at det skal kunne kombineres med jobb.

Et grep for å lette praktisk gjennomføring for den enkelte er at alle samlingene planlegges med at de skal kjøres på to steder til ulik tid; Hitra/Frøya og Rørvik.

Det skal være slik at hvis en student ikke har mulighet til å møte ved det ene studiestedet kan møte ved det andre uka før eller etter. Sammen med næringa vil det forsøkes å legges en plan for samlinger mest mulig utenfor tider md mange operasjoner på sjøen.

Emner

 • Ledelse.
 • Fiskevelferd.
 • Håndtering og bruk av båt og utstyr.
 • Fortøyninger og anlegg i sjø.
 • Arbeidsoperasjoner med simulatortrening.
 • Havmiljøet.

Opptakskrav

 1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev i akvakulturfaget eller havbruksteknikkfaget.
 2. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev matros eller fisker + dokumentert kunnskap om fiskehelse/ fiskevelferdskurs.
 3. Realkompetanse.

Informasjon

 

For å søke

 • Velg samordnaopptak.no
 • Velg studieoversikten FAGSKOLE
 • Velg Ledelse i havbruksoperasjoner med studiested Rørvik (uavhengig av om du ønsker studiested Rørvik eller Hitra/Frøya).
Sist oppdatert 08.03.2022