Velkommen til Selbu videregående skole!

Vi ønsker deg velkommen som elev ved Selbu videregående skole skoleåret 2022-2023.

(Du kan få et annet tilbud ved andreinntaket dersom du velger å stå på venteliste.)

Vi forventer at det blir et skoleår med fokus på læring, og at vi i fellesskap skal skape et godt skolemiljø. For å lykkes med dette må samspillet skje med respekt for hverandre og for fellesskapet.

Vi vil i løpet av skoleåret ha fokus på vår visjon;

Vi skaper historie ved å være nær og lærende.

Dette gjør vi ved å legge vekt på våre verdier;

Åpen, Nysgjerrig, Modig, Ansvarlig og Tydelig.

De ansatte på skolen er innstilt på å gi deg en så god opplæring som mulig, og å sette fokus på tilpasset opplæring. For å nå våre mål må skolehverdagen gjennomføres i ordnede former. Det er felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag. Skolen har i tillegg felles kjøreregler for skolen. Disse to dokumentene viser hva som skal til for at vi skal lykkes med å få gode skolehverdager for alle involverte parter. Dette kan du lese mere om, ved å gå inn på skolens hjemmeside.

Lærebøker

Alle elever i videregående opplæring får låne lærebøker på skolen. Bøkene må tas godt vare på, og skal leveres inn ved slutten av skoleåret.

Samarbeid hjem-skole

For å få til et godt samarbeid med hjemmene blir det invitert til foreldremøte. Særskilt invitasjon kommer senere, men foreløpig er foreldremøtet for Vg1- og Vg2-elever planlagt til uke 36, dvs. to uker etter skolestart. Ta ellers kontakt med skolen så snart det er noe du lurer på eller ønsker å melde tilbake om. Slik kan vi i fellesskap utvikle den gode skole.

Oppstart

Første skoledag for alle elever er mandag 22. august med oppstart klokka 08.30.

Vi ber om at du gir melding til skolen dersom du skulle bli forhindret fra å møte opp første skoledag.

Første skoledag vil bli brukt til noen praktiske gjøremål som utdeling av lærebøker og orientering om timeplanen i tillegg til at vi skal være i gang med opplæringen. Alle elevene får også sitt eget bokskap, men du må selv ordne med hengelås på skapet. Videre vil kontaktlærerne orientere dere om ordningene for slikt som søknader om permisjon, egenmeldinger ved sjukdom og ordensreglementet. 

Kantina er åpen første skoledag.

Skoleåret

Skoledagen varer fra 08.30 til 15.45 alle dager unntatt tirsdag og fredag, da avsluttes dagen klokka 14.00.

Vi har tidfestet tirsdag 14.15-15.45 til oppsamlingsprøver ved behov.

Det kan bli noen fritimer i skoleuka, men dette er regulert i timeplanen. Skolen forbeholder seg retten til å justere timeplanen innenfor skoledagens fastsatte lengde (08.30 – 15.45 unntatt fredag).

Skolebussene går ca klokka 14.15 og 15.55. -  se hver enkelt bussrute her: Selbu - AtB

Skolens kantine har åpningstid 10.00-10.30 og 11.30 -12.30.

Skoleruta finner du på skolens hjemmeside.

Der finner du også annen nyttig informasjon om skolestart. Praktisk informasjon.

 

Vi ønsker deg velkommen til et nytt, hyggelig og lærerikt skoleår!

 

Vennlig hilsen

Vegard Sætnan, rektor