IKT

IKT_1.jpg

PC support IKT ivaretar drift og vedlikehold av skolens nettverk og servere, elever og ansattes PC-er, audiovisuelt utstyr i auditorier og klasserom, telefon og forskjellig annet teknisk utstyr.
Hjelp og service tilbys elever og ansatte.

IKT-ansvarlig Jørgen Vikestad Henvendelser skjer ved direkte oppmøte på IKT-kontoret  i  1. etg B-fløy, eller eventuelt pr. telefon eller e-post.

 Kontakt info:

 74 17 93 81

915 96 490

 

Sist oppdatert 31.05.2018