IKT

IKT_1.jpg

IKT ivaretar drift og vedlikehold av skolens nettverk og servere, elever og ansattes PC-er, audiovisuelt utstyr i auditorier og klasserom, telefon og forskjellig annet teknisk utstyr.
Hjelp og service tilbys elever og ansatte.

Henvendelser skjer ved direkte oppmøte på IKT-kontoret  i  1. etg B-fløy, eller eventuelt pr. telefon eller e-post.

 Kontakt info:


74 17 93 52
909 52 935

 

 

Sist oppdatert 18.10.2023