Rektor informerer

Vår visjon er:

Vi skaper muligheter for framtida

Ytre Namdal videregående skole er en kombinert videregående skole, med både yrkesfaglig og studiespesialiserende utdanningsprogram.
I tillegg har vi en avdeling som utvikler digitale læringsressurser, Norsk e –læring.
På Rørvik har vi også fagskole i maritime fag, og vi samarbeider med Levanger fagskole om utdanning innen helsefagene.
Vi driver med voksenopplæring og vi samarbeider med ulike høgskoler og NTNU.
De mange tilbudene er forskjellige, men de bygger på de samme grunntankene.

 • Vi har trykket på elevens læring, og ønsker at så mange som mulig skal få den kompetansen de trenger for å bli det de ønsker
 • Vi setter eleven i sentrum
 • God motivasjon er grunnsteinen for alle
 • Vi vil at elevene skal trives og oppleve skolen som et trygt sted å være
 • Vi vil at skolen skal ha en atmosfære av orden
 • Vi vil at både elever og personalet i felleskap ansvarliggjøres og jobber for felles mål


Vi tilbyr:

Studiespesialiserende programområde:

 • Programområde for realfag
 • Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi


Yrkesfaglig programområde:

 • Helse– og sosialfag
 • Restaurant– og matfag
 • Naturbruk
 • Teknikk- og industriell produksjon
 • Bygg- og anleggsteknikk


Rundt 290 elever og 65 ansatte har sin arbeidsplass på Ytre Namdal videregående skole.

For å kunne nå mål og utvikle skolen videre, er vi avhengig av et tett samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte ved skolen. Skolen har også et svært godt samarbeid med lokalt næringsliv og kommunal sektor i Ytre Namdal.

Har du behov for mer informasjon, kan du ta kontakt med skolen pr. e-post, telefon eller ta direkte kontakt med den enkelte faglærer/ rådgiver.

 
Rektor

Sist oppdatert 06.06.2018