Rektor informerer

Ytre Namdal videregående skole sin visjon er Vi skaper muligheter for framtida!

Skolen er en kombinert videregående skole med både yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogram. I tillegg til våre totalt 6 utdanningsprogram, samarbeider vi også tett med Ytre Namdal fagskole som er samlokalisert med oss. Vi tilbyr også voksenopplæring.

For Ytre Namdal videregående skole er det viktig å sette eleven i sentrum. Vi er opptatt av å kontinuerlig jobbe for god kvalitet i opplæringen samtidig som vi anser sosial tilhørighet, trivsel og motivasjon som viktige faktorer for alle elever og alle ansatte. Vi har trykket på elevens læring, og vi ønsker at så mange som mulig skal få den kompetansen de trenger for å bli det de ønsker. Forskning viser at motivasjon er grunnsteinen for at læring skal skje. Trivsel alene er ikke nok. Motivasjon og trivsel må være på plass for at vi mennesker lærer.

Det er også viktig for oss ved Ytre Namdal videregående skole at både elever og ansatte skal oppleve skolen som et trygt sted å være. Vi vil at skolen skal ha en atmosfære av orden, og at både elever og ansatte i fellesskap jobber sammen for et godt arbeidsmiljø. Vi er også avhengig av et godt samarbeid med foresatte, lokalt arbeids- og samfunnsliv og kommunal sektor i Ytre Namdal.

Våre utdanningsprogram er:


Studiespesialiserende programområde:

Programområde for realfag
Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi

Yrkesfaglige programområder:

Helse- og oppvekstfag
Restaurant- og matfag
Naturbruk
Teknikk og industriell produksjon
Bygg- og anleggsteknikk


Rundt 270 elever og 65 ansatte har sin arbeidsplass ved Ytre Namdal videregående skole. Har du behov for mer informasjon, ber vi deg om å ta kontakt med skolen via e-post eller ta direkte kontakt med den enkelte faglærer, rådgiver eller kontaktlærer.

Anita Frelsøy
rektor

Bilde av Anita Frelsøy

Sist oppdatert 04.08.2020