Voksenopplæring

Videregående opplæring for voksne

Olav Duun videregående skole er koordineringsskole for voksenopplæring i den regionen Ytre Namdal videregående skole ligger. Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til videregående opplæring. Dette gjelder voksne fra og med det året de fyller 25 år.
Trøndelag fylkeskommune har ansvaret for at denne retten blir ivaretatt, og voksne som er tatt inn til videregående opplæring har rett til å fullføre gratis.

Du har rett:

 • på informasjon og veiledning
 • på å få vurdert din realkompetanse
 • på et tilbud som bygger på dine egne kunnskaper og ferdigheter (realkompetanse)
 • på sluttkompetanse som kan være studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå.
 • til opplæring som er tilrettelagt din livssituasjon
 • til å velge om du vil ha standpunktkarakter eller gå opp til eksamen som privatist
 • til gratis opplæring

Hvorfor videregående opplæring?

 • Du har lite utdanning fra før og ønsker å lære mer
 • Du har erfaringer og kunnskap (realkompetanse) som du ønsker å bygge videre på
 • Du ønsker å stå sterkere på arbeidsmarkedet
 • Du ønsker studiekompetanse for å studere ved en høgskole eller et universitet senere
 • Du ønsker fag- eller svennebrev
 • Du ønsker en yrkesutdanning
 • Du ønsker fag- eller svennebrev

Kontaktopplysninger

ved Olav Andreas Opdal og Gunn M. Øseth
(Merk e-posten med «Voksenopplæring».)

74 17 55 00

Under finner du informasjon om aktuelle tema for deg som vurderer voksenopplæring.
Lenke til vokseopplæring

Sist oppdatert 05.08.2020