Skolebøker og programvare

Trykte- og digitale læremidler for elever i videregående skole

Elever vil ved skolestart få utlevert lærebøker fra skolen. Eleven har ansvaret for å ta godt vare på bøkene, og de vil ved skoleårets slutt måtte levere dem inn i samme forfatning som de ble mottatt.

Hver bok har sin egen strekkode, og hver enkelt elev har ansvaret for de bøkene som er utregistrert på seg. Alle skal skrive navnet sitt i bøkene.

Dersom bøkene ikke blir innlevert ved skoleårets slutt eller etter særskilt avtale, vil det bli sendt erstatningskrav på kostnaden for bøkene. Det blir også sendt erstatningskrav hvis bøkene er unødig slitt eller har varige notater.

Eleven vil også få sin egen bærbare PC som de har ansvaret for. PC´n skal eleven ha så lenge han/hun er elev ved Ytre Namdal videregående skole, og den kan brukes både på skolen og hjemme.

Sist oppdatert 10.04.2018