Felles kjøreregler

kjoreregler.jpg

Du skal:

 • møte presis til timene/opplæringen
 • delta aktivt i opplæringen
 • følge verneregler og bruke foreskrevet verneutstyr
 • skaffe deg nødvendig utstyr og læremidler
 • ikke spise/drikke i timene
 • alle skal følge opp arbeid som skal gjøres innen tidsfrister som settes  (vise god arbeidsinnsats)
 • læreren bestemmer om og når PC/mobil skal brukes i timene
 • ikke tillatt å bruke tobakk(røyk/snus) i skoletida
 • bidra til et godt og trygt læringsmiljø
 • ta godt vare på alt som hører skolen til, både ute og inne
 • vise hensyn og respekt for de andre på skolen
 • bidra til arbeidsro i timene
Sist oppdatert 10.04.2018