Studiespesialisering

Ønsker du å studere videre på høyskole eller universitet etter videregående? Da vil tre år ved studiespesialisering gi deg studiekompetanse. Tenker du å bli sykepleier, lærer, sosionom, barnevernspedagog, veterinær, biolog eller lege, velger du studiespesialisering. Kanskje ønsker du å jobbe i blå sektor i Ytre Namdal? Da velger du studiespesialisering ved Ytre Namdal videregående skole. Det kan også være lurt å velge studiespesialisering hvis du enda ikke har bestemt deg for hva du ønsker å utdanne deg til. Har du også en spesiell interesse for teoretiske fag, er studiespesialisering et utdanningsprogram for deg. Under finner du en oversikt over fag over tre år ved studiespesialisering.

Vg 1 studiespesialisering har følgende fellesfag:

 • Norsk
 • Matematikk 1P eller 1T
 • Engelsk
 • Geografi
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
 • Kroppsøving
 • Fremmedspråk (tysk)

Vg2 studiespesialisering

Fellesfag

 • Norsk
 • Historie
 • Kroppsøving
 • Fremmedspråk (tysk)
 • Matematikk 2P eller programfaget R1

Programfag

Her velger du selv programfag. Ta kontakt med skolen hvis du ønsker å vite hvilke programfag vi tilbyr.

Vg3 studiespesialisering

Fellesfag

 • Norsk
 • Historie
 • Religion og etikk
 • Kroppsøving

Programfag

Her velger du selv programfag. Ta kontakt med skolen hvis du ønsker å vite hvilke programfag vi tilbyr.

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie og politikk
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

 • Andre år

  Vg2 Realfag

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

 • Tredje år

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no