Klage på vurdering

Elever og foresatte kan klage på:

  • Standpunktkarakterer
  • Vedtak om ikke å sette standpunktkarakterer (ikke vurderingsgrunnlag​)
  • Eksamenskarakterer


Du må skrive klagen på skolens klageskjema og sende det til Ytre Namdal vgs innen de fastsatte klagefristene. Du finner skjemaet på denne siden, eller hos skolen.

Offentliggjøring av eksamenskarakterer juni 2018
Eksamenskarakterer offentliggjøres i SkoleArena så fort de kommer til skolen. Følg med på SkoleArena!

Muntlig/muntlig-praktisk/praktisk eksamen:
Elevene får eksamenskarakteren samme dag som eksamen avholdes. Klagefrist 10 dager fra eksamensdato.

Sist oppdatert 10.04.2018