Kontrakt for lån av læremidler

kontrakt_laereboker.png

Elever som takker ja til skoleplass, inngår med det en kontrakt for lån av læremidler. Nye elever bør gjøre seg kjent med denne.

Sist oppdatert 08.08.2019