Ledige stillinger

Ytre Namdal videregående skole har 100% ledig fast faglærerstilling innen utdanningsprogrammet Teknikk og industriell produksjon

Stillingen er ledig fra 01.08.19.

Stillingen inneholder undervisning på Vg1 og Vg2 på fagområde Teknikk og industriell produksjon og Industriell teknologi. Det vil være hovedfokus på undervisning i automasjon og CNC i fagene produksjon, tekniske tjenester og dokumentasjon.

Ytre Namdal videregående skole er lokalisert i tettstedet Rørvik i Vikna kommune. Skolen har 300 elever og 70 ansatte. Ytre Namdal er en region i vekst og har gode tjenestetilbud. Ytre Namdal videregående skole har et tett og godt samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og tar samfunnsutviklerrollen på alvor.

Skolen har 6 utdanningsprogrammer. Disse er Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk og Naturbruk

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis Ingeniørutdanning med relevant praksis eller
 • Relevant fagbrev i kombinasjon med tekniske fagskole eller
 • Kombinasjonen relevant fagbrev og bred yrkeserfaring
 • Kompetanse innen CAD (Computer Aided Drafting) og CAM (Computer Aided Manufacturing)
 • Fullført praktisk-pedagogisk utdanning (PPU-Y), eller tilsvarende
 • Beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig (nivå B2)


Personlige egenskaper

 • Har et positivt elevsyn og trives sammen med ungdommer i en hektisk hverdag
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Har evne til god klasseledelse
 • Har evne til å samarbeide godt med elever og kollegaer
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Utviklingsorientert


Vi tilbyr

 • Et støttende og utviklingsorientert kollegium
 • Godt utstyrte og oppdaterte verksteder
 • Etterutdanning av PPU-Y for de som evt. mangler dette

 Søknadsfrist: 31.03.2019

webcrutier

Ytre Namdal videregående skole har 100% ledig fast undervisningsstilling med fagkompetanse i norsk.

Stillingen er ledig fra 1.8.2019. Søkere må ha undervisningskompetanse til å undervise i norsk ved alle trinn ved programfagsområde for studiespesialisering. Stillingen innebærer også undervisning ved yrkesfag.

Ytre Namdal videregående skole er lokalisert i tettstedet Rørvik i Vikna kommune. Skolen har 300 elever og 70 ansatte. Ytre Namdal er en region i vekst og har gode tjenestetilbud. Ytre Namdal videregående skole har et tett og godt samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og tar samfunnsutviklerrollen på alvor. Skolen har 6 utdanningsprogram. Disse er Studiespesialisering, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Teknikk- og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk og Naturbruk.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis master i nordisk språk og litteratur eller
 • Minimum 60 studiepoeng i nordisk språk og litteratur med undervisningserfaring fra studiespesialisering
 • For søkere med et fag 2: Kandidater med minimum 60 studiepoeng i engelsk vil bli foretrukket.
 • For søkere med andre fag med minimum 60 studiepoeng: Kandidater vil bli vurdert
 • God digital kompetanse


Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Tydelig klasseledelse
 • Positivt elevsyn
 • Utviklingsorientert
 • Evne til å samarbeide godt med elever og kolleger
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk
 • Gode forsikringer og pensjonsordninger
 • Godt arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 31.03.2019

 webcruiter

 

Ytre Namdal videregående skole har ledig 100% vikariat som realfagslærer fra 1.8.2019 – 31.7.2020 med mulighet for tiltredelse allerede våren 2019

Ytre Namdal videregående skole er lokalisert i tettstedet Rørvik i Vikna kommune. Skolen har 300 elever og 70 ansatte. Ytre Namdal er en region i vekst og har gode tjenestetilbud. Ytre Namdal videregående skole har et tett og godt samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og tar samfunnsutviklerrollen på alvor. Skolen har 6 utdanningsprogram (studiespesialisering, helse- og oppvekst, restaurant- og matfag, teknikk- og industriell produksjon, bygg- og anleggsfag og naturbruk)
Skolen har eleven i sentrum der vi legger vekt på faglig og sosial utvikling. I vårt arbeid skal vi være tett på elevene, respektere dem, stille krav og gjennom samarbeid utvikle godt tilpasset opplæring.
Aktuelle kandidater vil bli kalt inn på intervju. Stillingen har 3 måneders prøvetid.

Kvalifikasjoner du må ha

 • undervisningskompetanse i matematikk ved studiespesialisering i fagene R1 og R2
 • evne og vilje til mulig å overta en stilling midt i skoleåret
 • evne til å undervise både ved yrkesfaglige og studiespesialiserende programfagsområder
 • evne og vilje til samhandling med dine kollegaer
 • digitale ferdigheter både i metodikk og bruk av verktøy

Utdanningsretning

 • Matematikk/ statistikk
 • Pedagogiske fag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad / Siv***

Personlige egenskaper

 • reflektert og nytenkende pedagog
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • tydelig klasseleder
 • resultatorientert
 • god til å planlegge og samarbeide
 • interessert i nye måter å drive undervisning på og god digital kompetanse
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk for Trøndelag fylkeskommune
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • utfordrende og givende arbeidsoppgaver som del av et flott kollegium

Søknadsfrist: 15.02.2019

 webcruiter

Gul strek

Ytre Namdal fagskole søker faglærer i elektrofag i 100 % stilling

Ytre Namdal fagskole (YNF) tilbyr fagskoleopplæring av skipsoffiserer, både dekk og maskin.
YNF er samlokalisert med Ytre Namdal videregående og ligger i Rørvik i Vikna kommune.

Arbeidsoppgaver

 • YNF har ledig 100% undervisningsstilling primært innen elektrofag på maskinoffiserlinjen fra 1. mars 2019
 • Søkere med pedagogisk utdannelse vil bli prioritert. Pedagogikk vil bli påkrevd først i form av et kurs, senere PPU utdanning.
 • Arbeidssted er Rørvik i Vikna kommune

Kvalifikasjoner

 • Vi søker kandidater som er utdannet skipselektriker (med sertifikat), eller har vært / er kvalifisert for M1-sertifikat
 • Eventuelt annen høyere relevant utdanning innen maskin/elektrofag
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Du må ha gode ferdigheter innen bruk av digitale verktøy

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å skape tillit og bygge relasjoner
 • Det vil bli lagt særlig vekt på personlig egenskaper, personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale.
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø preget av mangfold
 • Gode forsikrings- og pensjonsavtaler

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søknadsfrist: 20.01.2019

 webcruiter

 

Sist oppdatert 20.02.2019