Ledige stillinger

PPT-rådgiver

Trøndelag fylkeskommune søker etter en engasjert, dyktig og utviklingsorientert medarbeider som har god kjennskap til og erfaring fra PP-tjenestens arbeidsområder. Stillingen kombineres med funksjonsstillingen sosialpedagogisk rådgiver i 30% ressurs og PPT-rådgiver i 70% ressurs. Stillingen er ledig fra og med 1.8.2023.

Stillingen er knyttet til Ytre Namdal videregående skole og er en skoleintegrert stilling. Dette innebærer at PP-rådgiver har sitt faste tilholdssted på skolen og i tilknytning til skolens øvrige elevtjeneste. Skolen ivaretar personalansvaret. Det faglige ansvaret for arbeidet blir ivaretatt av teamleder i den fylkeskommunale PP-tjenesten. Den som ansettes, vil bli tilknyttet et stort faglig nettverk og vil delta på samlinger og interne møter i PPT. Tjenesten tilstreber seg god tverrfaglighet og har blant annet både psykologer og spesialpedagoger ansatt. PP-rådgiver ved Ytre Namdal videregående skole vil samarbeide nært med øvrige PP-rådgivere og psykologer i PPT.

Arbeidsoppgaver

Den fylkeskommunale PP-tjenesten arbeider opp mot de videregående skolene og lærekandidater og lærlinger i bedriftsopplæring. PPT er sentralt organisert under Avdeling for utdanning og kompetanse i fylkeskommunen, men er i stor grad en desentralisert og teambasert tjeneste som jobber tett på skolene. PP-tjenesten skal bidra til at ungdom med ulike og sammensatte vansker får et meningsfylt og tilfredsstillende opplæringstilbud. Dette innebærer direkte arbeid med elever og lærekandidater/lærlinger, og samarbeid med ansatte i skole og bedrifter. PPT er en del av skolens støttesystem når det gjelder tilrettelegging av opplæringen og forebygging av frafall. Som PP-rådgiver må man bruke sin kompetanse både ut fra et individperspektiv og systemperspektiv. Dette innebærer blant annet å gi råd, veiledning og kursing av skolepersonell i hvordan forstå og håndtere ulike læringshindringer. PP-tjeneste har lovpålagte oppgaver som er nærmere beskrevet i Opplæringsloven og forskrift til Opplæringsloven.

Funksjonsstillingen som sosialpedagogisk rådgiver er knyttet til skolens Elevtjeneste. Elever har lovfestet rett i Opplæringsloven til sosialpedagogisk rådgiving. Skolen skal bidra til elevenes personlige, sosiale og faglige utvikling og læring. Sosialpedagogisk rådgiver skal slik hjelpe den enkelte elev til å finne seg til rette i opplæringen gjennom oppfølging knyttet til personlige, sosiale og emosjonelle forhold.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • sakkyndig vurdering av elever, lærekandidater og lærlinger med behov for spesialundervisning eller annen form for særskilt tilrettelegging
 • kartlegge, utrede, vurdere og foreslå tiltak
 • veilede lærere, miljøarbeidere, elever og foresatte
 • veilede lærlinger, lærekandidater og bedrifter
 • samarbeide tett med skole og andre faginstanser
 • lede og/eller delta i prosjektrettet arbeid og drive forebyggende arbeid
 • bidra til å videreutvikle PPT i henhold til sentrale og lokale føringer
 • sosialpedagogisk rådgiving


Kvalifikasjoner

 • utdanning på hovedfag-/masternivå innenfor spesialpedagogikk/pedagogikk/psykologi
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt beherske nødvendige dataverktøy
 • kompetanse og interesse for arbeid med elever med sammensatte vansker og som krever samhandling med ulike yrkesgrupper og systemer

Erfaring med systemrettet arbeid vil bli vektlagt, samt erfaring fra arbeid med kompetanseutvikling i skolen og fra veiledningsarbeid med lærlinger, lærekandidater og bedrifter. Utredning og testkompetanse innenfor PPT sine arbeidsområder vektlegges.

Personlige egenskaper

 • jobbe selvstendig, men også vise gode samarbeidsferdigheter i team
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • stor arbeidskapasitet, og jobbe strukturert og systematisk
 • kapasitet når det gjelder tjenestereiser


Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver innenfor et spennende og utfordrende fagfelt
 • et tverrfaglig og spennende arbeidsmiljø i en tjeneste i utvikling
 • relevant etterutdanning innenfor sentrale arbeidsområder
 • fleksibel arbeidstid
 • lønn i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk
 • bedriftshelsetjeneste

Søknadsfrist: 30.07.2023

Søk stilling på webcruiter

Faglærer innen fiskeri - 100% fast stilling

Har du lyst på en meningsfull jobb i videregående opplæring? Ytre Namdal videregående skole søker etter en dyktig og motivert faglærer innen fiskeri i 100% fast stilling fra og med 01.08.23.

Arbeidsoppgaver

Stillingen består av opplæring ved Vg1 Naturbruk og Vg2 Fiske og fangst. Opplæringen vil bestå av praktisk og teoretisk opplæring av elever innen disse fagområdene. Arbeidsoppgavene vil dreie seg om å lede opplæringsprosesser og følge opp elevene ved utdanningsprogrammet. Det er tverrfaglig arbeid på alle trinn, samt tett samarbeid med faglærerne ved avdelingene.

Kvalifikasjoner

 • relevante fagbrev eller fagskoleutdanning innen Fiskeri
 • erfaring fra fagfeltet Naturbruk blå sektor
 • pedagogisk utdanning - skolen vil eventuelt legge til rette for utdanning innen fagfeltet pedagogikk.
 • erfaring fra opplæring er ønskelig.
 • beherske IKT  både som undervisnings- og arbeidsverktøy
 • beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt for å få et team med komplementære ferdigheter. Skolen ønsker søkere som:

 • trives sammen med ungdommer i en hektisk hverdag.
 • er fleksibel og samarbeidsvillig.
 • har evne til å samarbeide godt med elever og kollegaer.
 • er utviklingsorientert.


Vi tilbyr

 • Et støttende og utviklingsorientert kollegium
 • Godt tilrettelagte undervisningsarealer
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger


Søknadsfrist: 07.07.2023

Søk stilling på webcruiter

Sist oppdatert 16.06.2023