Ledige stillinger

Faglærer innen Havbruk - 100% fast stilling

Har du lyst på en meningsfull jobb i videregående opplæring? Ytre Namdal videregående skole søker etter en dyktig og motivert faglærer innen fiskeri i 100% fast stilling fra og med 1. august 2024.

Arbeidsoppgaver

Stillingen består av opplæring ved Vg1 Naturbruk og Vg2 Akvakultur. Opplæringen vil bestå av praktisk og teoretisk opplæring av elever innen disse fagområdene. Arbeidsoppgavene vil dreie seg om å lede opplæringsprosesser og følge opp elevene ved utdanningsprogrammet. Det er tverrfaglig arbeid på alle trinn, samt tett samarbeid med faglærerne ved avdelingene.

Kvalifikasjoner

 • relevante fagbrev eller fagskoleutdanning innen Havbruk
 • erfaring fra fagfeltet Naturbruk blå sektor
 • pedagogisk utdanning - skolen vil eventuelt legge til rette for utdanning innen fagfeltet pedagogikk.
 • erfaring fra opplæring er ønskelig.
 • beherske IKT  både som undervisnings- og arbeidsverktøy
 • beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt for å få et team med komplementære ferdigheter. Skolen ønsker søkere som:

 • trives sammen med ungdommer i en hektisk hverdag
 • er fleksibel og samarbeidsvillig
 • har evne til å samarbeide godt med elever og kollegaer
 • er utviklingsorientert

Vi tilbyr

 • Et støttende og utviklingsorientert kollegium
 • Godt tilrettelagte undervisningsarealer
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Søkandsfrist: 28.02.2024

Søk her: WebCruiter

 

Faglærer ved Maritime fag

Har du lyst på en meningsfull jobb i videregående opplæring? Ytre Namdal videregående skole søker etter dyktig og motiverende lærer og har 100% ledig faglærerstilling innen programområdet Maritime fag. Stillingen er ledig fra 1.8.2024.

Arbeidsoppgaver

Stillingen består av undervisning i programfag ved Vg2 Maritime fag og fordypningsfag innen dekk og maskin. Opplæringen vil bestå av praktisk og teoretisk opplæring av elever innen disse fagområdet. Arbeidsoppgavene vil dreie seg om å lede opplæringsprosesser og følge opp elevene ved utdanningsprogrammet. Det er tverrfaglig arbeid på alle trinn, samt tett samarbeid med faglærerne ved avdelingene. Kontaktlærerfunksjon kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning og/eller relevante fagbrev fra fagfeltet
 • Erfaring fra fagfeltet
 • Erfaring fra opplæring er ønskelig
 • Beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig

Skolen viser for øvrig til forskrift til Opplæringslova §14-4 med hensyn til kompetansekrav

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt for å få et team med komplementære ferdigheter. Skolen ønsker
søkere som:

 • har et positivt elevsyn og trives sammen med ungdommer i en hektisk hverdag
 • er fleksibel og samarbeidsvillig
 • har evne til god klasseledelse
 • har evne til å samarbeide godt med elever og kollegaer
 • er utviklingsorientert


Vi tilbyr

 • Et støttende og utviklingsorientert kollegium
 • Godt tilrettelagte undervisningsarealer
 • Etterutdanning av PPU-Y for de som eventuelt mangler dette
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger


Søkandsfrist: 12.05.2024

Søk her: WebCruiter

Sist oppdatert 19.04.2024