Ledige stillinger

Miljøveileder

Ytre Namdal videregående skole har 100% ledig fast stilling som vernepleier fra 1.8.2021.

Arbeidsoppgaver

Stillingen består av arbeid med elever med kognitive funksjonsnedsettelser. Dette innebærer pedagogisk arbeid, miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid, samt bidra til daglig omsorg med sikte på trivsel, velferd og god helse for den enkelte elev. I stillingen inngår også veiledning, undervisning og tverrfaglig samarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Høyskoleutdanning innen fagfeltet med autorisasjon som vernepleier
 • Søkere med annen relevant fagkompetanse vurderes
 • Praktisk erfaring innen fagfeltet
 • Beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Positivt elevsyn og trives sammen med ungdommer i en hektisk hverdag
 • Kunnskap og erfaring med tilrettelegging for individuell opplæring
 • Kunne forberede og gjennomføre individuelle opplæringstiltak
 • Evne til å samarbeide godt med elever og kollegaer
 • Utviklingsorientert, engasjert og ansvarsbevisst
 • Evne til å takle stress og hektiske situasjoner når det er nødvendig
 • Evne til dokumentasjon i henhold til Opplæringsloven
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et støttende og utviklingsorientert kollegium
 • Godt tilrettelagte undervisningsarealer
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

 

Søknadsfrist: 12.05.2021
Søk på stilling: webcrutier

deler

Vernepleier

Ytre Namdal videregående skole har 80% ledig fast stilling som vernepleier fra 1.8.2021.

Arbeidsoppgaver

Stillingen består av arbeid med elever med kognitive funksjonsnedsettelser. Dette innebærer pedagogisk arbeid, miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid, samt bidra til daglig omsorg med sikte på trivsel, velferd og god helse for den enkelte elev. I stillingen inngår også veiledning, undervisning og tverrfaglig samarbeid.

Kvalifikasjoner

 • Høyskoleutdanning innen fagfeltet med autorisasjon som vernepleier
 • Praktisk erfaring innen fagfeltet
 • Beherske IKT både som undervisnings- og arbeidsverktøy
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Positivt elevsyn og trives sammen med ungdommer i en hektisk hverdag
 • Kunnskap og erfaring med tilrettelegging for individuell opplæring
 • Kunne forberede og gjennomføre individuelle opplæringstiltak
 • Evne til å samarbeide godt med elever og kollegaer
 • Utviklingsorientert, engasjert og ansvarsbevisst
 • Evne til å takle stress og hektiske situasjoner når det er nødvendig
 • Evne til dokumentasjon i henhold til Opplæringsloven
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et støttende og utviklingsorientert kollegium
 • Godt tilrettelagte undervisningsarealer
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger


Søknadsfrist: 15.04.2021
Søk på stilling: webcruiter

Sist oppdatert 27.04.2021