Første skoledag for Vg2 og Vg 3

Ytre Namdal videregående skole

08:00                Vg1-elever møter på klasserom
                          Vg2- og Vg3-elever møter i kantina
                          Velkomsthilsen fra rektor
                          Opprop og inndeling i klasser. Kontaktlærer ansvar
                          Utlevering av læremidler

11:20 - 12:10  Matpause
        
12:10 - 15:30   Kontaktlærer og faglærere har ansvar for relasjonsbygging,
                           trygge læringsmiljø og vurderingspraksis.