Skolehelsetjeneste

vaksine.jpg

Helsesøster og psykisk helse

Helsesøster kan hjelpe deg med spørsmål som opptar deg eller som du ønsker å vite mer om som f.eks.:

  • vanskelig livssituasjon hjemme - skole - fritid
  • spiseforstyrrelser / vektproblem
  • seksualitet / prevensjon / seksuelt overførbare infeksjoner
  • vanskelige følelser, mistrivsel, angst, ensomhet, mobbing
  • rus / røyking
  • livet og dets gleder
  • hybelliv
  • m.m.

Psykisk helse Karin Rømma

Mobil: 977 60 642 Telefon: 72 53 02 89

Epost: karin.romma@afjord.kommune.no

Helsesykepleier Hanne Silje Herfjord

Treffes på kontoret i første etasje på allmennfløya, rom306 (innerst i gangen) tirsdag - fredag kl. 10 - 15.

Telefon: 904 75 537

Epost: hanne.silje.herfjord@afjord.kommune.no

Fysioterapeut Vegard Strøm

Treffes på kontoret i første etasje i allmennfløya, rom306 (innerst i gangen) etter avtale

Mobil: 977 71 071 Telefon: 72 53 01 07 

Epost: vegard.strom@afjord.kommune.no

Flyktningekonsulent Toril Aspaas

Treffes etter avtale.

Telefon: 902 60 437

Epost: toril.aspaas@afjord.kommune.no

Sist oppdatert 02.07.2019