Om ressurssenteret

Ressurssenteret ble etablert som egen avdeling ved Åfjord videregående skole i 1994. Skolen og ressurssenteret ønsker å ta del i lokal næringsutvikling gjennom medvirkning i offentlig og privat arbeids- og næringsliv.
På de videregående skolene har vi tilsammen stor og variert kompetanse, utstyr og teknologi. Dette kan komme deg eller din bedrift til nytte!
Vi bruker Skype til møter og undervisning der det er hensiktsmessig. Dette kan bidra til å spare deg for reiseutgifter, tid, økonomi og miljø, samtidig som samlingene blir mer rasjonelle.
Vi vil gjerne ha innspill fra publikum på kurs el. aktiviteter i forhold til opplæring.

STUDIEKOMPETANSE, PÅBYGNING FAG ELLER FAGBREV:
Ressurssentrene ved de videregående skolene i Trøndelag tilbyr opplæring på videregående skoles nivå for voksne med rettigheter etter Opplæringsloven. I dette ligger også bistand til realkompetansevurdering og veiledning. Gratis teoriforberedende kurs til fagbrev innen yrkesfagområder igangsettes i fylket ut fra behov som er meldt inn. 
Eksempler på tiltak som er gjennomført er salg og service-fag, tømrerfag, transportfag og helsefag.

Det er mulig å søke som delkurselev eller hospitant i ordinære klasser på dagtid. Enkel søknad sendes til Åfjord videregående skole, med ønsker om fag og om en søker om å være delkurselev eller hospitant. 
Skolen tar forbehold om at det er plass og mulighet for å delta.

Kontakt oss for henvendelser

Torunn Butli Rømma
Fagleder ressurssenter
74 17 42 03 92 60 29 20
Sist oppdatert 27.02.2024