Aktuelle kurs

Kurstilbud ved Åfjord Ressurssenter

 

 

Varme arbeider

Truckførerkurs teori og praksis

Arbeidsvarslingskurs 1

  • Fredag 15. mars

 

Voksenagronomen 2024-2026

Er du over 25 år og har du lyst til å ta voksenagronomen? I august 2024 starter et nytt kull ved Skjetlein videregående skole. Søknadsfrist 1. februar 2024.

Mer informasjon om utdanningen finner du her

Har du som er over 25 år ønsker om fagbrev eller studiekompetanse?

Hvis du ikke har brukt opp din rett til videregående opplæring fra før så har du rett til gratis opplæring.
Tilbudet kan også gjelde om du trenger å omskolere deg eller ønsker å søke høyere utdanning.
Trøndelag fylkeskommune tilbyr fleksibel undervisning ved TFK Nettskole. Les mer her: trondelagfylke.no
Vi anbefaler å legge inn registrering av opplæringsbehov innen videregående opplæring (vgo) innen 1.2.2024 i søkeportalen VINN
Vinn.

Her kan du registrere hvilket fagområde eller fellesfag du ønsker opplæring innenfor, søke om realkompetansevurdering (RKV), veiledning e.l
Videregående opplæring for voksne

Det er åpent for å søke voksenopplæring hele året, men de som søker innen 1. mars vil bli prioritert i inntaket som skjer påfølgende høst. Søkere etter denne dato vil få tilbud om plass hvis det er kapasitet til det innenfor det tilbudet og den økonomiske rammen voksenopplæring har det aktuelle året.
Informasjon kan også fås ved henvendelse til Åfjord ressurssenter, Åfjord vg skole epost: postmottak.afjordvgs@trondelagfylke.no tlf 74176800.

Planlegger du å ta en eksamen?

 

For påmeldinger og henvendelser:

Har du spørsmål?

Torunn Butli Rømma
Fagleder ressurssenter
74 17 42 03 92 60 29 20