For påmeldinger og henvendelser:

  • postmottak.afjordvgs@trondelagfylke.no
  • tlf 74176800

Har du spørsmål?

Torunn Butli Rømma
Fagleder ressurssenter
74 17 42 03