Aktuelle kurs

Kurstilbud Åfjord Ressurssenter 2020

Digitalt kurs: Markedsføring, salg og digital markedsføring.

Invitasjon til interaktivt kurs for deg som er permittert/arbeidsledig/arbeidssøker innen varehandel, salg, resepsjon, overnatting, servering, kundebehandling, tjenesteytende produksjon.

  • Oppstart/tilgang fra august, med videre opptak fram til fulltegnet kurs. Kurset går fram til 30. oktober.
  • Pris: Gratis.
  • Informasjon og påmelding.

Interaktivt kurssamarbeid - se alle våre felles tilbud fra høsten 2020

Ressursentra i Trøndelag sør tilbyr fra høsten 2020 interaktivte kurs for praksiskandidater.Vårt fokus er på fagklig kvalitet, fleksibilitet og tett oppfølging. Uansett hvor du bor kan du melde deg på kursene som tilbys. Du får oppfølging hos ditt lokale ressurssenter.

Se våre interaktive kurs på Pindena.

Båtførerprøven – Ta båtførerprøven ved Åfjord ressurssenter.

Båtførerprøven kan avlegges i Åfjord. Ressurssenteret er godkjent testsenter for båtførerprøven. Interesserte kan ta kontakt på epost torrom@trondelagfylke.no eller tlf 74174203
Prøven gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak, og det er ikke lenger nødvendig med videoovervåkning eller særskilte tiltak for avvikling av prøven. Båtførerregisteret.

Helsefagarbeider - «med ABC til fagbrev»

Oppstartsamling i september 2019, 5 obligatoriske fellessamlinger à 2 dg og 4 dg (september - oktober 2019, januar - mars - oktober 2020), skriftlig eksamen høsten 2020.
Opplæringen finansieres av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og helse. Utdanningsdirektoratets læreplan for Vg3 Helsearbeiderfaget.Informasjon om tilbudet - se aldringoghelse.no

Har du som er over 25 år ønsker om fagbrev eller studiekompetanse?

Hvis du ikke har brukt opp din rett til videregående opplæring fra før så har du rett til gratis opplæring.
Tilbudet kan også gjelde om du trenger å omskolere deg eller ønsker å søke høyere utdanning.
Trøndelag fylkeskommune tilbyr fleksibel undervisning ved TFK Nettskole. Tilbudet kan variere fra år til år: fra høsten 2019 tilbys Helse og oppvekstfag, eller Studiekompetanse. Les mer her: trondelagfylke.no
Søknad via Vigo Voksen vigo.no Opptak skjer fortløpende, begrenset antall plasser.
For andre ønsker om fagbrev kan du registrere deg direkte i Vigo Voksen, og søknaden vil bli behandlet ved Koordineringsskolen for Fosen-regionen, Rissa ressurssenter.
Informasjon kan også fås ved henvendelse til Åfjord ressurssenter, Åfjord vg skole epost: postmottak.afjordvgs@trondelagfylke.no tlf 74176800.

Barne- og ungdomsarbeider 10 fagsamlinger praksiskandidater 2019-2020 fram mot eksamen 2.6.2020

Det settes opp fagsamlinger for ansatte innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget som ønsker å ta fagbrev
Teoriforberedende kurs med samlinger og eksamenstrening, selvstudium i tillegg, i perioden 31.10.2019 fram til skriftlig eksamen våren 2020
Læreplan Utdanningsdirektorartet: Barne- og ungdomsarbeiderfaget vg 3

Planlegger du å ta en eksamen våren 2020?

Oppmelding skjer på privatistweb.no i perioden 15. januar til 1. februar.
Har du spørsmål kan du kontakte eksamenskontoret i fylket eksamen@trondelagfylke.no eller Åfjord vg skole tlf 74176800, postmottak.afjordvgs@trondelagfylke.no

For påmeldinger og henvendelser:

Har du spørsmål?

Torunn Gudlaug Butli Rømma
Fagleder ressurssenter
74 17 42 03 92 60 29 20