Aktuelle kurs

Kurstilbud ved Åfjord Ressurssenter

" width=

Fosen studiesenter

Åfjord videregående er vertskole for Fosen studiesenter som formidler høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning i Fosenregionen.

Sjekk ut deres tilbud på fosenstudiesenter.no

Rett til videregående opplæring for voksne (voksenrett)

Ny innlogging til søknadsskjema for voksenopplæring vgo(VOV) fra 2.4.2024. 

Alle over 19 år kan søke videregående opplæring for voksne, men søkere vil prioriteres etter fastsatte inntaksrekkefølge. Når vi vurderer en søknad om videregående opplæring for voksne, vil de med voksenrett ha førsteprioritet ved inntaket.

Det er opplæringsloven § 4A-3 som definerer voksenretten.

For å ha voksenrett må du:

  • bli minimum 25 år det kalenderåret du sender inn søknad
  • ha lovlig opphold i Norge
  • ha fullført grunnskole eller tilsvarende
  • ikke ha fullført videregående opplæring tidligere

Du bør også ha brukt opp ungdomsretten din. Dersom du fortsatt har ungdomsrett, men har behov for å ta voksenopplæring må du søke om det. Her finner du søknadsskjema.

Yrkesfaglig rekvalifisering 

Du kan få tilbud om plass dersom du har fullført og bestått videregående opplæring tidligere, men nå trenger å ta et nytt fag-/svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning.Dette kan for eksempel gjelde deg som har behov for omskolering. 

Påbygg til generell studiekompetanse 

Dersom du har bestått fag- og yrkesopplæring, kan du ha rett til påbygging til generell studiekompetanse. Hvis du har oppnådd yrkeskompetanse uten å ha bestått fellesfag (praksiskandidat, fagbrev på jobb osv), kan du søke generell studiekompetanse.  

Planlegger du å ta en eksamen?

 

For påmeldinger og henvendelser:

Har du spørsmål?

Torunn Butli Rømma
Fagleder ressurssenter
74 17 42 03 92 60 29 20