Aktuelle kurs

Kurstilbud Åfjord Ressurssenter 2020

Sikkerhetskurs for maskinførere

  • Torsdag 13. februar - søndag 16. februar, kl. 08:30 - 16:00.
  • Sted: Åfjord videregående skole.
  • Påmeldingsfrist: Fredag 7. februar.
  • Informasjon og påmelding.

Krankurs (lastebil/båtkran)

  • Under planlegging, mer informasjon kommer.

Helsefagarbeider - «med ABC til fagbrev»

Fra høsten 2019 starter vi opp en ny gruppe til samlings- og nettbasert teoriforberedende opplæring i helsearbeiderfaget.
Målgruppa er ansatte i kommunehelsetjenestene i kystregionen i (tidligere Sør-) Trøndelag som ønsker å ta fagbrevet.
Oppstartsamling i september 2019, 5 obligatoriske fellessamlinger à 2 dg og 4 dg (september - oktober 2019, januar - mars - oktober 2020), skriftlig eksamen høsten 2020.
Opplæringen finansieres av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og helse. Utdanningsdirektoratets læreplan for Vg3 Helsearbeiderfaget.Informasjon om tilbudet - se aldringoghelse.no
Henvend deg til Åfjord ressurssenter, Åfjord vg skole for ytterligere opplysninger og registrering. Epost: postmottak.afjordvgs@trondelagfylke.no, tlf 74174203.

 

Har du som er over 25 år ønsker om fagbrev eller studiekompetanse?

Hvis du ikke har brukt opp din rett til videregående opplæring fra før så har du rett til gratis opplæring.
Tilbudet kan også gjelde om du trenger å omskolere deg eller ønsker å søke høyere utdanning.
Trøndelag fylkeskommune tilbyr fleksibel undervisning ved TFK Nettskole. Tilbudet kan variere fra år til år: fra høsten 2019 tilbys Helse og oppvekstfag, eller Studiekompetanse. Les mer her: trondelagfylke.no
Søknad via Vigo Voksen vigo.no Opptak skjer fortløpende, begrenset antall plasser.
For andre ønsker om fagbrev kan du registrere deg direkte i Vigo Voksen, og søknaden vil bli behandlet ved Koordineringsskolen for Fosen-regionen, Rissa ressurssenter.
Informasjon kan også fås ved henvendelse til Åfjord ressurssenter, Åfjord vg skole epost: postmottak.afjordvgs@trondelagfylke.no tlf 74176800.

 

Barne- og ungdomsarbeider 10 fagsamlinger praksiskandidater 2019-2020 fram mot eksamen 2.6.2020

Det settes opp fagsamlinger for ansatte innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget som ønsker å ta fagbrev
Teoriforberedende kurs med samlinger og eksamenstrening, selvstudium i tillegg, i perioden 31.10.2019 fram til skriftlig eksamen våren 2020
Læreplan Utdanningsdirektorartet: Barne- og ungdomsarbeiderfaget vg 3
Teoridelen omfatter læreplan for vg3 barne- og ungdomsarbeiderfaget
10 kveldssamlinger + prøveeksamen.
Bøker kan lånes ut/kjøpes.
Krav: relevant praksiserfaring og er i jobb, evt noe relevant skolegang fra tidligere, ha mulighet for veiledning på arbeidsplassen og være motivert for selvstudium i tillegg
Påmeldingsfrist: 30. oktober 2019 http://www.bit.ly/buavoksne
Mer informasjon kan fås ved henvendelse.
Finansiering av samlingene med midler fra Fylkesmannen i Trøndelag

Planlegger du å ta en eksamen våren 2020?

Oppmelding skjer på privatistweb.no i perioden 15. januar til 1. februar.
Har du spørsmål kan du kontakte eksamenskontoret i fylket eksamen@trondelagfylke.no eller Åfjord vg skole tlf 74176800, postmottak.afjordvgs@trondelagfylke.no

For påmeldinger og henvendelser:

  • postmottak.afjordvgs@trondelagfylke.no
  • tlf 74176800

Har du spørsmål?