Studiespesialisering

Du velger fordypning innen

 • realfag
 • språk, samfunnsfag og økonomi

Du lærer

Avhengig av dine fagvalg:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interesset i kultur- og samfunnsforhold

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høyere utdanning

Hvis du tar høyere utdanning, kan du blant annet bli

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller forsker

Du kan også utdanne deg til andre yrker – med generell studiekompetanse kan du søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter.

Arbeidssteder kan være

 • sykehus, domstol, politistasjon eller kommuneadministrasjon
 • advokatkontor, konsulentselskap eller ingeniørbedrift
 • barnehage, skole eller universitet

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Studiespesialisering

  Hvorfor skal du velge studiespesialisering?

   Det er det mange svar på, og vi kan ikke gi deg alle. To viktige årsaker kan vi likevel røpe: 

  • Du får allmenne kunnskaper – du blir allmenndannet. Selv om det som før het studieretning allmennfag, nå heter programområde studie-spesialisering, er innholdet mye av det samme. Det betyr at det du lærer her, er kunnskaper og innsikt du vil få bruk for og ha glede av hele livet
  • Du har, som overskrifta sier, alle muligheter åpne. Med studiespesiali-sering får du generell studiekompetanse, og har tilgang til høyskole- og universitetsstudier i inn- og utland! Velger du i tillegg de rette fagene, kan du også få tilgang til studier med spesiell studiekompetanse.

  Hvorfor velge Åfjord videregående for studiespesialisering?

  Mye kan sies om det å gå på Åfjord videregående skole generelt – som det at vi er en liten skole, med godt miljø, gode forhold mellom elevene og mellom elever og lærere, at du blir godt kjent med de aller fleste i skolemiljøet, at det er din nærskole. 

  Matematikk

  Matematikk på studiespesialisering deles inn i to retninger; praktisk og teoretisk. Du skal allerede ved skolestart i vg1 gjøre et valg på hvilken retning du ønsker å følge. Matematikklærerne hos oss vil gi informasjon samt hjelpe deg med dette valget.

  Matematikk 1P

  Dette er et 5-timers fellesfag som du kan ha i vg1. 1P passer best for dem som ikke tenker å velge realfag, og er obligatorisk dersom du ikke velger matematikk 1T.

  I timene jobber vi mye med å regne oppgaver fra praktiske situasjoner. Vi jobber med emner som regneregler, prosent, likninger, funksjoner, geometri, økonomi og sannsynlighet.

  Matematikk 1T

  Dette er et 5-timers fellesfag som du kan ha i vg1. Dette er faget du må ha hvis du tenker å velge matematikk R1, kjemi eller fysikk i vg2.

  Emnene vi jobber med er trigonometri, sannsynlighet, kombinatorikk, algebra, funksjoner, derivasjon og likninger.

  Fremmedspråk

  Åfjord videregående skole har siden studiespesialisering ble opprettet tilbudt tysk og fransk som fremmedspråk. I de senere år har også spansk blitt en naturlig del av dette tilbudet da grunnskoler i inntaksområdet har tilbudt dette.

  Alle elever på studiespesialisering skal ha et fremmedspråk i fagkretsen sin, og vi er stolte av å kunne tilby tre forskjellige fremmedspråk ved vår skole.

  Vi tilbyr tysk på nivå II, fransk på nivå I og nivå II, og spansk på nivå II.

  Undervisningen er krydret med skriftlige og muntlige aktiviteter, og elevene lærer å bli trygge på seg selv og språket. Målet med undervisningen er at elevene skal ha nok språkkunnskaper i bagasjen til å være rustet for videre studier eller reiser til språklandene.

  Timetallet for fremmedspråk er 4 timer i uka.

  Nivå I er begynneropplæring –  dette nivået er for elever som har hatt et annet fremmedspråk på ungdomstrinnet, men som ønsker å lære et nytt språk.

  Nivå II er videreføring av det fremmedspråket eleven har hatt på ungdomstrinnet.

  Begge nivå avsluttes på vg2 og det er mulig å komme opp til både skriftlig og muntlig eksamen.

  For de elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomstrinnet, er faget fransk nivå I + II et alternativ. Dette faget går over alle tre årene på studiespesialisering, og det er mulig å komme opp til både skriftlig og muntlig eksamen.

  Valgfrihet – to studieretninger

  Etter at Kunnskapsløftet ble innført, skal elevene velge retning etter Vg 1.   Da kan du velge mellom realfag eller språk- og samfunnsfaglig retning. Det er en stor utfordring for oss som liten skole å greie å gi deg denne valgmuligheten, men vi mener at vi  skal greie det.

 • Andre år

  Vg2 Realfag

  • Programfag (420 timer)
   Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud.
   Du må ha fordypning i to programfag fra realfag. Det betyr at du må velge to fag på Vg2 som du viderefører på Vg3. Hvert fag må være på 140 timer. Eksempel på to fordypninger: Matematikk R1 og R2 og biologi 1 og 2.
  Vi tilbyr:

  Biologi

  Fysikk

  Kjemi

  Matematikk Realfag

  Du skal velge ett programfag til (140 timer).

  Du kan velge enda et programfag fra realfag (se listen over) eller programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram (se listen nedenfor).

   

  Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi

  Programfag (420 timer)
  Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud.
  280 timer skal brukes til programfag fra språk, samfunnsfag og økonomi (se listen nedenfor). Du må velge minst to ulike fag. Hvert fag skal ha minst 280 timer over to år.
  Vi tilbyr:

  Historie og filosofi

  Politikk, individ og samfunn

  140 timer skal brukes til programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.Du kan velge mellom programfag fra språk, samfunnsfag og økonomi (se listen over) eller programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram (se listen nedenfor).

  Realfag

  Friluftsliv1

  Teknologi og forskningslære

 • Tredje år

  Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi

  Vg3 Realfag

  • Programfag (420 timer)
   Hvilke fag du kan velge, er avhengig av skolens tilbud.
   Du må ha fordypning i to programfag fra realfag. Det betyr at du må velge to fag på Vg2 som du viderefører på Vg3. Hvert fag må være på 140 timer. Eksempel på to fordypninger: Matematikk R1 og R2 og biologi 1 og 2.
  Vi tilbyr:

  Biologi

  Fysikk

  Kjemi

  Matematikk Realfag

  Du skal velge ett programfag til (140 timer).

  Du kan velge enda et programfag fra realfag (se listen over) eller programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram (se listen nedenfor).

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no