Utveksling i utlandet – VG2

Illustrasjonsbilde globus

Drømmer du om å utforske verden og ta et utvekslingsår i utlandet? Les mer om regler for godkjenning og framgangsmåte her.

Reglene for godkjenning av utdanning i utlandet

Elever som har gjennomført og bestått et opplæringsår i utlandet (utvekslingsår) kan få denne opplæringen godkjent som VG1 eller VG2. For at eleven skal få vitnemål i videregående opplæring må alle fag og eksamener som skal stå på vitnemålet i samsvar med læreplanverket, være bestått.
For at elever i studieforberedende utdanningsprogram skal oppfylle kravene til vitnemål, må de ha fullført og bestått fremmedspråk. Elever som gjennomfører og består fremmedspråk i utlandet kan få dette godkjent som likeverdig med det norske faget når de kommer hjem til Norge.

Kravene for å få godkjent et fag fra utlandet

  • Innholdet i faget i utlandet må være likeverdig eller mer omfattende enn faget i Norge
  • For fremmedspråk må det være et av språkene det arrangeres sentralt gitt eksamen i
  • Det er ikke et krav om at timetallet i faget er likt

Forhåndsgodkjenning til Lånekassen

For å kunne søke om stipend fra Lånekassen, må elevene sende inn en forhåndsgodkjenning fra skolen eller fylkeskommunen. For at skolen/fylkeskommunen skal kunne godkjenne året på forhånd, må elevene dokumentere at de skal reise på utveksling gjennom en godkjent utvekslingsorganisasjon. Forhåndsgodkjenningen viser til at utvekslingsåret vil bli endelig godkjent som VG2, så sant eleven oppfyller kravene til fremmedspråk og øvrige fag, og at eleven kan dokumentere dette ved retur til Norge. Om eleven av ulike grunner mangler ett eller flere fag sammenlignet med fagkravet i Norge, kan eleven ta dem som elev eller privatist når hen er tilbake i Norge, og eleven kan likevel få året i utlandet godkjent som VG2.

Mer om stipend og lån til utvekslingsår finner du her.

Har du spørsmål om utvekslingsår? 

Ta kontakt med rådgiver Astrid Skarpnes.

E-post:
Telefon: 473 39 725
Eller ta kontakt via Elevhjelpa

Utveksling i utlandet VG2, Åfjord VGS (pdf)

Sist oppdatert 05.10.2023