PPT

Illustrasjonsbilde

Ta kontakt med PPT hvis du:

  • Har store faglige utfordringer og/eller trenger hjelp til å få faglige tilrettelegginger.
  • Ønsker utredning i forhold til fagvansker og/eller lærevansker.
  • Trenger en samtalepartner.
  • Har behov for kontakt med andre hjelpeinstanser som f.eks BUP (barne- og ungdomspsykiatrien).
  • Ønsker hjelp til å forbedre læringsmiljøet i din klasse.
  • Trenger tips ift lese- og læringsstrategier.

Pedagogisk-psykologisk rådgiver Nina Beate Hoøen

  • Treffes etter avtale eller på mobil/epost.
  • Torsdag 08.00 – 15.00
  • Telefon 74 17 43 62, mobil: 92 80 70 38
  • Epost: ninhoo@trondelagfylke.no
Sist oppdatert 11.07.2022