Skolestart høsten 2022

Illustrasjon skolestart

Velkommen som elev ved Åfjord videregående skole! Her finner du velkomstbrevet og nyttig informasjon til skolestarten.

Velkomstbrev 2022

Skolestart høsten 2022

Vg1 (første år):

Vi ønsker å invitere elever og foresatte til felles oppstart torsdag 18.august kl. 18.00
i Kulturstua. Det vil bli en felles orientering med påfølgende elev-/foreldremøte på
Åfjord videregående skole.
Inngangen til Kulturstua finner du i underetasjen til Åset grunnskole.
Ordinær undervisning for Vg1-elever starter fredag 19.august kl. 07.55.

Vg2 (andre år):

Vi ønsker å invitere elever og foresatte til felles oppstart onsdag 17.august kl. 18.00 i
Kulturstua. Det vil bli en felles orientering med påfølgende elev-/foreldremøte.
Inngangen til Kulturstua finner du i underetasjen til Åset grunnskole.
Ordinær undervisning for alle elever på vg2 starter torsdag 18.august kl. 10.00.

Vg3 (tredje år):

Ordinær undervisning for alle elever på vg3 starter torsdag 18.august kl. 10.00.

Dette må du gjøre før skolestart:

Alle elever i videregående skole må ha en datamaskin. Trøndelag har en PC-ordning der elevene eier datamaskinen selv. Det vil si at du kan ta med deg en maskin (som må oppfylle noen minstekrav), eller du kan kjøpe én ny PC subsidiert av fylkeskommunen som inkluderer garanti og ulykkesforsikring for perioden.

Mer informasjon om ordningen og bestillingsportalen finner du her.

Du kan søke om stipend og lån på lånekassen sine sider. Vanlige eksempler er utstyrsstipend og borteboerstipend.

Alle elever i videregående opplæring med ungdomsrett får et utstyrsstipend. Hvor stort utstyrsstipend du får avhenger av utdanningsprogrammet du tar.

Hvis du må bo borte fra foreldrene mens du går skole kan du få et borteboerstipend.

Informasjon stipend og lån og hvordan du søker finner du på Lånekassen sine hjemmesider.

 

Nyttig informasjon:

Som elev ved Åfjord vgs kommer du til å møte mange digitale verktøy. Les mer og finn veiledninger i linken under.

Avsnittene om "aktivering av konto" og "digitalt skolebevis - PockedID" er anbefalt å gjøre før skolestart.

IKT-info til elever

Trøndelag fylkeskommune tilbyr flere digitale bevis og informasjon til sine elever, lærlinger og lærekandidater gjennom appen PocketID. Elev- og lærlingbevis kan for eksempel brukes som identitetskort ved eksamen og som godkjent legitimasjon hos enkelte aktører som tilbyr studentrabatt.

Les mer om digitalt bevis her

Elevtjenesten ved Åfjord videregående skole består av skolehelsesøster, psykisk helse, fysioterapeut, rådgiver, oppfølgingstjenesten, pedagogisk pyskologistjeneste, flyktningekonsulent, spesial pedagogisk team og leder av elevtjenesten.

Les mer om du ulike rollene og tilbudene her

Skolen har egen gruppe på facebook for formidling av ledige hybler.

Hybelutleie i Åfjord

VIP-makkerskap handler om å gi dere som elever en trygg overgang fra ungdomsskole til videregående skole. VIP-makkerskap er en forberedelse til videre studier og arbeidsliv, gjennom å øve på å være en god kollega.

Les mer om VIP-makkerskap.

Alle elever på videregående får låne lærebøker og læremidler i studieperioden. Du får også tilgang på et elevskap i samme periode.

Regler for lån av læremidler

18. og 19. august blir det foretatt skolefotografering av alle elever. Det tas klassebilder og portrettbilder. Portrettbildene vil bli lagt inn i PocketID som offisielt skolebevis og det blir laget skolekataloger man får tilbud om å kjøpe.

Sist oppdatert 12.07.2022