Alt du trenger å vite til skolestart

Bilde av skolen

Velkommen som elev ved Åfjord videregående skole! Her finner du velkomstbrevet og nyttig informasjon til skolestarten.

Velkomstbrev 2024

Skolestart 2024

Vg1 (første år):

Vi ønsker å invitere elever og foresatte til felles oppstart torsdag 15.august kl. 18.00 i kantina på skolen. Det blir en felles orientering med påfølgende elev-/foreldremøte.
Ordinær undervisning for Vg1-elever starter fredag 16.august kl. 07.55.

Vg2 (andre år):

Vi ønsker å invitere elever og foresatte til felles oppstart onsdag 14.august kl. 18.00 i kantina på skolen. Det blir en felles orientering med påfølgende elev-/foreldremøte.
Ordinær undervisning for alle elever på vg2 starter torsdag 15.august kl. 10.00.

Vg3 (tredje år):

Ordinær undervisning for alle elever på vg3 starter torsdag 15.august kl. 10.00.

Dette må du gjøre før skolestart:

Alle elever i videregående skole må ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Du kan kjøpe en PC gjennom Trøndelag fylkeskommune med 3 års garanti, eller ta med egen PC.

Mer informasjon om ordningen og bestillingsportalen finner du her.

Fra høsten 2024 har vi en ny skoleskyssordning hvor de fleste elevene vil få automatisk tildelt skoleskyss etter at de har takket ja til skoleplass. De som har krav på skoleskyss vil få et tilbud om fri skoleskyss, og trenger kun å bekrefte når de får tilbud fra fylkeskommunen. For dere som skal bo på hybel og oppfyller kravene under så må dere søke om skoleskyss i søknadsportalen.

Du har rett på skoleskyss når du:

  • har over 6 km fra bosted (heim/hybel) til skolen
  • har varig eller midlertidig funksjonshemming
  • er voksen og har rett til vidergående opplæring og oppfyller avstandskravet

Informasjon om hvordan du søker skoleskyss og link til selve Søknadsportalen finner
du på TRFK sine sider.

Les også informasjon fra AtB.

Du kan søke om stipend og lån på lånekassen sine sider. Vanlige eksempler er utstyrsstipend og borteboerstipend.

Alle elever i videregående opplæring med ungdomsrett får et utstyrsstipend. Hvor stort utstyrsstipend du får avhenger av utdanningsprogrammet du tar.

Hvis du må bo borte fra foreldrene mens du går skole kan du få et borteboerstipend.

Informasjon stipend og lån og hvordan du søker finner du på Lånekassen sine hjemmesider.

 

Nyttig informasjon:

Som elev ved Åfjord vgs kommer du til å møte mange digitale verktøy. Les mer og finn veiledninger i linken under.

Avsnittene om "aktivering av konto" og "digitalt skolebevis - PockedID" er anbefalt å gjøre før skolestart.

IKT-info til elever

Trøndelag fylkeskommune tilbyr flere digitale bevis og informasjon til sine elever, lærlinger og lærekandidater gjennom appen PocketID. Elev- og lærlingbevis kan for eksempel brukes som identitetskort ved eksamen og som godkjent legitimasjon hos enkelte aktører som tilbyr studentrabatt.

Les mer om digitalt bevis her

Elevtjenesten ved Åfjord videregående skole består av skolehelsesøster, psykisk helse, fysioterapeut, rådgiver, oppfølgingstjenesten, pedagogisk pyskologistjeneste, flyktningekonsulent, spesial pedagogisk team og leder av elevtjenesten.

Les mer om du ulike rollene og tilbudene her

Skolen har egen gruppe på facebook for formidling av ledige hybler.

Hybelutleie i Åfjord

VIP-makkerskap handler om å gi dere som elever en trygg overgang fra ungdomsskole til videregående skole. VIP-makkerskap er en forberedelse til videre studier og arbeidsliv, gjennom å øve på å være en god kollega.

Les mer om VIP-makkerskap.

Alle elever på videregående får låne lærebøker og læremidler i studieperioden. Du får også tilgang på et elevskap i samme periode.

Regler for lån av læremidler

Mandag 19.08.24 blir det skolefotografering av alle elever. Det tas klassebilder og portrettbilder. Portrettbildene vil bli lagt inn i PocketID som offisielt skolebevis og det blir laget skolekataloger man får tilbud om å kjøpe.

Visma InSchool (VIS) er den nye skoleadministrative løsningen som i Trøndelag blir tatt i bruk fra skolestart 2023 ved alle de videregående skolene, Nettskolen i Trøndelag, egen privatistportal, Videregående opplæring for voksne og Trøndelag høyere yrkesfagskole. Systemet er fortsatt under utvikling, det er dataselskapet Visma Enterprise AS som står for arbeidet.

Les mer om VIS på Trøndelag fylke sine nettsider.

Innlogging Visma InSchool (VIS)

Sist oppdatert 02.07.2024