Helse- og oppvekstfag

Du lærer

 • om helsefremmende arbeid
 • om livsstilsykdommer, skader og lidelser
 • om barn og unges utvikling
 • om kost, ernæring og hygiene
 • om kommunikasjon og sosial kompetanse

Du bør være

 • omsorgsfull og hensynsfull ovenfor mennesker
 • flink til å kommunisere
 • god til å samhandle med andre

Du kan bli

 • helsefagarbeider, ambulansearbeider eller portør
 • barne- og ungdomsarbeider
 • apotektekniker, helsesekretær eller tannhelsesekretær
 • hudpleier, fotterapeut eller ortopeditekniker

Arbeidssteder

 • sykehus eller hjemmetjeneste
 • barnehager eller skolefritidsordninger
 • apotek, tannlege- eller legekontor
 • fot- eller hudpleiesalonger

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  Vg1 Helse- og oppvekstfag

  Omsorg, relasjoner og tverrfaglig samarbeid

  Kjerneelementet omsorg, relasjoner og tverrfaglig samarbeid handler om å vise omsorg og om å kommunisere og samhandle med mennesker i ulike aldre og livssituasjoner og med ulik kulturell bakgrunn. Brukermedvirkning og service står sentralt. Videre handler det om å reflektere over hva egen atferd betyr i møte med andre mennesker. Det handler også om kunnskap om hvordan helse- og oppvekstsektoren er bygget opp, og om verdien av tverrfaglig samarbeid.

  Etikk og teknologi

 • Andre år

  Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag

  Aktuelle arbeidssteder

  Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. Sentrale arbeidsområder er

  • planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
  • tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
  • anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
  • kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
  • samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
  • grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

   

  Personlige egenskaper

  Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

  Formelle krav

  Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

 • Lærling

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no