Fosen studiesenter

Fosen studiesenter
Kilde: Fosen studiesenter

Fosen studiesenter formidler høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning i Fosenregionen. Formålet er at fosninger skal kunne ta høyere utdanning i nærområdet. Studiene kommer hovedsakelig til deg fremfor at du som deltidsstudent må reise og bo hjemmefra.

Om Fosen studiesenter

Fosen studiesenter skal mobilisere og tilrettelegge for fleksibel og desentralisert utdanning som møter arbeidslivets behov på Fosen.

Studiesenteret på Fosen driftes av Fosenregionen i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune gjennom den videregående skolene Johan Bojer, Fosen og Åfjord. De tre videregående skolene er møtesteder for undervisningen som tilbys gjennom studiesenteret. Studiene er fleksible og tilbys på det møtestedet som er geografisk nærmest de fleste av søkerne/studentene.

Mer informasjon og aktive studietilbud finnes på

fosenstudiesenter.no

Kontaktinformasjon Fosen studiesenter

Torun Bakken er leder og kontaktperson for Fosen studiesenter. De videregående skolene på Fosen er en del av ressursgruppen som utgjør teamet i studiesenteret.

+47 901 64 913

Kontaktinformasjon Åfjord ressurssenter

Torunn Butli Rømma
Fagleder ressurssenter
74 17 42 03 92 60 29 20
Sist oppdatert 27.02.2024