Skolehelsetjeneste

vaksine.jpg

Helsesøster og psykisk helse

Helsesøster kan hjelpe deg med spørsmål som opptar deg eller som du ønsker å vite mer om som f.eks.:

  • vanskelig livssituasjon hjemme - skole - fritid
  • spiseforstyrrelser / vektproblem
  • seksualitet / prevensjon / seksuelt overførbare infeksjoner
  • vanskelige følelser, mistrivsel, angst, ensomhet, mobbing
  • rus / røyking
  • livet og dets gleder
  • hybelliv
  • m.m.

Psykisk helse Karin Rømma

Treffes på kontoret i første etasje på allmennfløya, rom306 (innerst i gangen)

Onsdag 09.30 – 12.00 (oddetallsuker)

Mobil: 97760642 Telefon: 72530289

Epost: karin.romma@afjord.kommune.no

Helsesøster Rita Markanes

Treffes på kontoret i første etasje på allmennfløya, rom306 (innerst i gangen)

Mandag fra kl. 10.30

Telefon: 96019161

Epost: rita.helene.markanes@afjord.kommune.no

Fysioterapeut Vegard Strøm

Treffes på kontoret i første etasje i allmennfløya, rom306 (innerst i gangen)

Tirsdag 09.30 – 12.00 (partallsuker)

Mobil: 977 71 071 Telefon: 72 53 01 07 

Epost: vegard.strom@afjord.kommune.no

Flyktningekonsulent Hilde Løkling

Treffes på kontoret i første etasje allmennfløya, rom 306 (innerst i gangen)

Tirsdag, onsdag etter kl. 12.00

Sist oppdatert 09.09.2019