Skolehelsetjeneste

Illustrasjonsbilde

Helsesøster og psykisk helse

Helsesøster kan hjelpe deg med spørsmål som opptar deg eller som du ønsker å vite mer om som f.eks.:

 • vanskelig livssituasjon hjemme - skole - fritid
 • spiseforstyrrelser / vektproblem
 • seksualitet / prevensjon / seksuelt overførbare infeksjoner
 • vanskelige følelser, mistrivsel, angst, ensomhet, mobbing
 • rus / røyking
 • livet og dets gleder
 • hybelliv
 • m.m.

Psykisk helse Karin Rømma

Helsesykepleier Hanne Silje Herfjord

 • Treffes på kontoret tirsdag - fredag kl. 10 - 15. 
 • Treffes også etter avtale
 • Telefon: 904 75 537
 • Epost: hanne.silje.herfjord@afjord.kommune.no

Fysioterapeut Vegard Strøm

Sist oppdatert 11.08.2022