Skolehelsetjeneste

vaksine.jpg

Helsesøster og psykisk helse

Helsesøster kan hjelpe deg med spørsmål som opptar deg eller som du ønsker å vite mer om som f.eks.:

  • vanskelig livssituasjon hjemme - skole - fritid
  • spiseforstyrrelser / vektproblem
  • seksualitet / prevensjon / seksuelt overførbare infeksjoner
  • vanskelige følelser, mistrivsel, angst, ensomhet, mobbing
  • rus / røyking
  • livet og dets gleder
  • hybelliv
  • m.m.

Psykisk helse Karin Rømma

Treffes på kontoret i første etasje på allmennfløya, rom306 (innerst i gangen)

Onsdag 09.30 – 13.00

Mobil: 97760642 Telefon: 72530289

Helsesøster Sissel Rånes Braseth

Treffes på kontoret i første etasje på allmennfløya, rom306 (innerst i gangen)

Mandag 09.30 – 14.00

Fysioterapeut Vegard Strøm

Treffes på kontoret i første etasje i allmennfløya, rom306 (innerst i gangen)

Tirsdag i partallsuker  10.30 – 12.00

Telefon: 977 71 071

Sist oppdatert 19.04.2018