VIP-makkerskap

VIP-makkerskap handler om å gi dere som elever en trygg overgang fra ungdomsskole til videregående skole. VIP-makkerskap er en forberedelse til videre studier og arbeidsliv, gjennom å øve på å være en god kollega.

Makkerskapet består av to (eller tre) elever. Makkerskap er inndelt tilfeldig slik at dere lærer hverandre å kjenne på kryss og tvers i klassen. Dere skifter makkerskap hver tredje uke. Alle elevene er også en del av en makkergruppe som består av to makkerskap. Du er i makkergruppen like lenge som i makkerskapet. Ved Åfjord videregående skole benytter vi oss av makkerpar og -grupper gjennom hele skoleåret.

Hva betyr det å være i et makkerskap?

  • Dere sitter ved siden av hverandre i klasserommet i alle fag hvor dere er hel klasse.
  • Makkerne hilser på hverandre når de treffes, og spør også hverandre om hvordan helga har vært.
  • Dere er oppmerksomme på om den andre trives. Har makkeren din noen å være sammen med i friminuttene? Kommer makkeren til sosiale arrangementer med klassen/på skolen? Hvis du blir bekymret, henvender du deg til en lærer.
  • Dere kontakter hverandre ved eventuelt fravær. Det vil si at den som er borte sender en melding til den andre for å gi beskjed. Hvis makkeren glemmer dette, sender du en melding for å høre om makkeren din er OK.
  • Dere er ansvarlige for å ta notater eller gi videre utdelte ark til hverandre hvis en av dere er borte i timen.
  • I timene kan lærer be dere om å jobbe sammen i makkerskap eller i makkergruppa. Dere kan også samarbeide om leksene.

Hva hvis kjemien ikke stemmer så godt?

VIP-makkerskap er en øvelse i å være en god kollega. I arbeidslivet og som student vil vi oppleve å måtte jobbe sammen med folk vi kanskje ikke passer så godt sammen med. Det er en del av poenget med VIP-makkerskap at dere skal øve på dette. Hvis makkerskapet ikke fungerer skal du ta kontakt med kontaktlæreren din, som vil hjelpe dere med å løse dette.

Sist oppdatert 26.05.2021