Oppfølgingstjeneste (OT)

Illustrasjonsbilde

De som ikke søker eller lar være å ta imot skoleplass i videregående skole, vil bli kontaktet av Oppfølgingstjenesten (OT) og få orientering om aktuelle tilbud når det gjelder oppfølging/opplæring. Gjennom slik oppfølging vil det kunne gis hjelp til f. eks skoleplass i kombinasjon med praksisplass. Elever som avbryter videregående opplæring i løpet av et skoleår, vil få samme tilbud.

OT-tjenesten kan hjelpe deg som:

  • Ikke søker videregående opplæring
  • Lar være å ta imot skoleplass
  • Slutter før de har tatt ut sin treårige opplæringsrett
  • Har tapt retten, som følge av bortvising
  • Veiledning viss du tenker på å avbryte skoleåret

Oppfølgingstjenesten OT Tormod Melum

Tormod Melum
Fagleder m/personalansvar
74 17 98 71 48 89 40 29
Sist oppdatert 03.01.2024