Elevtjenesten

Elevtjenesten.jpg

Elevtjenesten ved Åfjord videregående skole består av skolehelsesøster, psykisk helse, fysioterapeut, rådgiver, oppfølgingstjenesten, pedagogisk pyskologistjeneste og leder av elevtjenesten. Les mere om du ulike rollene via lenkene under.