Elevtjenesten

Elevtjenesten.jpg

Elevtjenesten ved Åfjord videregående skole består av skolehelsesøster, psykisk helse, fysioterapeut, rådgiver, oppfølgingstjenesten, pedagogisk pyskologistjeneste, flyktningekonsulent, spesial pedagogisk team og leder av elevtjenesten. Les mere om du ulike rollene via lenkene under.

For å bestille avtale med elevtjenesten kan du ta direkte kontakt eller benytte appen "Elevhjelpa".

Elevhjelpa.no

Leder av elevtjenesten er May Britt Sundet. Hun treffes på kontoret, etter avtale på Elevhjelpa, eller på telefon 41617588.

Har du spørsmål?

May Britt Sundet
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 41 94 41 61 75 88