Elevtjenesten

Elevtjenesten.jpg

Elevtjenesten ved Åfjord videregående skole består av skolehelsesøster, psykisk helse, fysioterapeut, rådgiver, oppfølgingstjenesten, pedagogisk pyskologistjeneste, flyktningekonsulent, spesial pedagogisk team og leder av elevtjenesten. Les mere om du ulike rollene via lenkene under.

Leder av elevtjenesten er Else Britt Humstad. Hun treffes på kontoret ved ekspedisjonen, eller på telefon 958 23 353.

Spesial pedagogisk team leder May Britt Sundet treffes på rom 207, eller på telefon 41617588.

Har du spørsmål?